Konfirmasjon 2016-2017

Skal du konfirmere deg i niende klasse? Eller kjenner du noen som skal det? Da er du/dem hjertelig velkommen til å gjøre det hos oss!

Som konfirmant på bedehuset blir du en del av ungdomsmiljøet som heter Refill. Det vil si at du er med å lage til Refill-kveldene og du er med på Refillcrew-møtene annen hver onsdag (i partallsuker). Konfirmantene skal også være med å ha konf.tjeneste i noe annet arbeid på bedehuset. Enten Naboarbeid, Yngres eller barnefestivalen INTRO. Dette er ca 4 timer i løpet av konf.året.

Vi drar også på turer i løpet av konfirmansjonsåret!  

Konfirmasjonsdagen for 2016-2017 kullet er 13.mai. (Hvis det blir over 30 konfirmanter, må vi også ha en konf.gudstjeneste på søndag 14.5.17). En høytidsdag!

Det blir et informasjonsmøte om konfirmantåret 2016/2017 18. mai kl 21 på bedehuset.

Oppstart for konfirmasjonsopplegget for konf.året 2016-2017 er tirsdag 23.august 2016. Første RefillOnsdag er dagen etterpå: 24.8.

PÅMELDING

Påmeldingsfrist for konfirmasjonsåret 2016-2017 er 15. juni 2016.
 Før sommeren vil alle påmeldte motta et brev med mer detaljert info om konfirmasjonsopplegget.

Spørsmål til konfirmansjonsopplegget rettes til Kristian Nesbu Vatne på mail: kristian.nesbu.vatne(at)normisjonvennesla.no eller på mobil: 97580385.

VIKTIG INFO

Konfirmasjonsdagen for 2016-2017 kullet er 13.mai 2017. (Hvis det blir over 30 konfirmanter, må vi også ha en konf.gudstjeneste på søndag 14.5.17)

Det blir et informasjonsmøte om konfirmantåret 2016/2017 18. mai kl 21 på bedehuset.

Postet i Bedenytt og merket .