Tale – Romerbrevet 5: Synden – Santiago Valdez

Til egenrefleksjon

Se, tenk, lev.

  • Se: Hva observerte du i teksten? Hvilket hovedtema handler teksten om?
  • Tenk: Hva vil det si at vi har fred med Gud?
  • Lev: Hvordan kan du la friheten Jesus har gitt deg prege din hverdag?

Videre spørsmål til samtale

  • Les kapittel 5 sammen. Hva legger dere merke til? Ta en runde.
  • Hvordan ville dere oppsummert versene 12 til 21 i en setning?
  • Hvordan reagerer dere på at Paulus skriver at alle mennesker er påvirket av de første menneskenes ulydighet?
  • Paulus hevder at synden og døden er en del av en negativ arv som fra syndefallet har plaget oss mennesker (v 13,18-19). Samtidig mener han at vi alle har et ansvar for hvordan vi håndterer denne arven (se 1,18-3,20). Hvordan tenker dere omkring dette? Finnes det noe helt og holdent uskyldig menneske – og i så fall hvorfor/hvorfor ikke?
  • Arvesynd heter på engelsk «original sin». Poenget er ikke bare at synden går i arv, men at Amdam og Evas opprinnelige synd (1. Mos 3,1-7) har blitt kjennetegnende for menneskeheten som helhet. Hva var denne synden og hvordan kjenner dere den igjen i deres liv?
  • «Der synden ble stor, ble nåden enda større» skriver Paulus. Hva sier dette om Guds grensesprengende kjærlighet og hans vilje til å frelse?
Postet i podcast, Taler og merket , .