Tale – Romerbrevet 6: Livet – Svein Haugland

Til egenrefleksjon

Se, tenk, lev.

  • Se: Hva observerte du i teksten? Hvilket hovedtema handler teksten om?
  • Tenk: Hva har du lært om det nye livet vi har fått i gave av Jesus?
  • Lev: Hvordan kan du være «en tjener for Gud» i din hverdag? (v13)

Videre spørsmål til samtale

  • Les kapittel 6 sammen. Hva legger dere merke til? Hva sier teksten? Ta en runde.
  • Pleier dere å tenke på deres dåp slik som Paulus beskriver det her i disse versene (1-11)?
  • Et sakramentalt dåpssyn betoner Guds handling i dåpen, mens et symbolsk dåpssyn betoner individets handling – nærmere bestemt hans/hennes offentlige bekjennelse om tro på Jesus. Ut i fra hvilket dåpssyn du har – hvordan utfordres du av Paulus sin undervisning? (Ja, dåpssyn er et stort tema – så ta kontakt hvis dere ønsker mer samtale om det)
  • Er det en forskjell på å «falle i synd» og å «forbli i synden»? Hva vil det i praksis si å «regne oss som levende for Gud i Kristus Jesus» slik Paulus skriver?
  • Vi er alle slaver for noe. Hvordan vil det å huske på dette hjelpe deg neste gang du blir fristet?
  • Hvilke eksempler på åndelig eller sjelelig bindinger – redsel, tabuer, lojaliteter som det ikke blir stilt spørsmål ved – ser du i det norske samfunnet? Kan dette liknes en form for slaveri?
  • Men still dere selv og lemmene deres til tjeneste for Gud» sier Paulus. Hva innebærer det for dere å si ja til denne oppfordringen
Postet i podcast, Taler og merket , .