Tidslinjen – den store fortellingen i Bibelen

Et viktig mål i trosopplæringen av barn, unge og voksne er å lære hverandre den store fortellingen i Bibelen. Denne høsten skal vi bruke tid på å se på flere sentrale historier fra Skapelsen og frem til Josva og da Isrealsfolket gikk inn i det lovede land.

Flere av oss mener vi kjenner bibelhistoriene vi hørte da vi var barn, kun fordi vi vet hva som skjer. Men kanskje er fortellingene annerledes når vi ser dem med et voksent blikk? Hvilke gudsbilder møter oss, hvilke aktuelle hendelser i verden eller vårt eget liv kjenner vi igjen? Og hvordan kan vi lese historiene i lys av Det nye testamentet, og slik bli fortalt noe viktig om Jesus, og om oss selv?

Nordmenn lever i det som kan kalles en «postkristen kultur», det vil si en kultur som i stor grad er formet av den store fortellingen i Bibelen, men bevisstheten om dette er blant flertallet av oss fraværende eller sovende. Derfor er det viktig å bli fortalt historiene på ny og på ny. Tidslinjen er et verktøy for å fortelle Guds frelseshistorie. Det er utviklet av Hilde Heitman og gitt ut av Verbum forlag (Bibelselsskapet).

Målet er at Guds frelseshistorie stadig kan fortelles til nye generasjoner, slik at flere finner sin plass i den store fortellingen. Vi ønsker å gi alle generasjoner i menigheten del i en systematisk og helhetlig forståelse av sammenhengen i grunnfortellingene i kristen tro. Enkelt fortellingene blir derfor presentert i en viss logisk rekkefølge, ikke bare som tilfeldige løsrevne bibelhistorier slik både barn, unge og voksne ofte er vant til.

Jesus er sentrum for Guds frelseshistorie og i hver fortelling spørres det etter spor av Ham. Hva i denne fortellingen peker mot Jesus eller forkynner noe om Ham?

Opplegget vi skal bruke er utarbeidet av tre menigheter rundt Sandes. De har laget et solid studiehefte med forslag til bibelstudier, samtaleopplegg for grupper og tro i hjemmet opplegg. Det er også mye bra undervisning og korte oppsummerings bolker. Vi anbefaler å bruke det samtidig som du leser i din Bibel.

Gruppeopplegg og studieheftet kan lastes ned her.

Posted in Bedenytt and tagged .