Julegaveaksjon 2018: Pionerarbeid i Senegal

Senegal er et land med lange muslimske tradisjoner. I denne regionen finnes en folkegruppe som kalles malinké, et flott og gjestfritt folk. Svært få blant malinkéfolket har fått mulighet til å høre hvor høyt Gud elsker dem (Joh. 3.16). De har heller ikke hele Bibelen tilgjengelig på sitt morsmål.

Våren 2014 startet Normisjon, som vi er en del av, arbeidet sitt i Øst-Senegal. I dette området av Senegal er fattigdommen størst og det er få hjelpeorganisasjoner her.

Her har Normisjon startet et pionerarbeid hvor målet er å plante bærekraftige menigheter. Utsendingene bruker mye av sin tid på relasjonsbygging. De snakker med naboene, deler tradisjoner, kultur og troen sin med hverandre. De har også skapt noen sosiale treffpunkt og startet med fotballtrening og aerobic.

Normisjon har jobbet 32 år i nabolandet Mali med folkeslagene malinke og kassonke. I 2014 oppdaget de at folkegruppen malinke også bodde i Senegal og snakket nesten samme språk. De så at det var lite kristent arbeid blant dem og derfor startet pioneerarbeidet med å nå malinkerne i Øst-Senegal med Jesus.

Området Normisjon jobber i er som sagt fattig og de jobber også med noen diakonale tiltak som brønnprosjekt for å gi kvinner vann til dyrking av grønnsaker og i høst startet de også opp et samarbeid med det lokale handikapforbundet.

Les litt mer om dette flotte arbeidet på bloggen til familien Amlie som er misjonærer i Senegal. Du kan også abonnere på nyhetsbrevet deres og få ferske nyheter fra misjonsarbeidet! Se skjema på venstresiden i bloggen deres.

Hva er du med på?

  • Å gi julebudskapet om Jesus til malinkerne i øst-Senegal
  • Oversette Bibelen slik at malinkerne kan få de gode nyhetene om Jesus på sitt eget språk.
  • Diakonale tiltak som brønnprosjekt og arbeid blant handikappede

Hvordan gi?

  • Du kan Vippse til Norkirken #54839 – Merk «Julegave»
  • Gi via skjema hos Normisjon og få skattfradrag
  • Betale direkte til misjonskontoen: 3100.10.34866 – Merk «Julegave»
  • Eller gi med kort eller kontant på søndagene i Norkirken
Posted in Misjon.