Konferanse: Menneskeverd

Påmelding på Vennesla Frikirke sin nettside.

Målet med konferansen er å gi barne- og ungdomsledere kunnskap, frimodighet og mot i møte med verdispørsmål.

Som barne- og ungdomsledere er vi i kontakt med mennesker som skal lande meninger og retning i livet sitt. Som ledere er det viktig at vi er i stand til å veilede og vise retning i de spørsmålene de går med, og velger å dele med oss.

Hva er et menneske siden du bryr deg om det?

Det er mange røster i vårt samfunn som ønsker å definere hva et menneske er, og hva som er et fullverdig menneskeliv. Hvem eller hva bestemmer menneskets verdi?
Guds ord, som det er gitt oss i Bibelen, sier mye om menneskets verdi. Kan man virkelig ha Bibelen som rettesnor i vår moderne tid, eller er den avleggs?

Ut fra menneskesynet vårt springer også synet på rett og galt. Er det mulig å holde opp noe som “Sannheten” i en tid preget av at den enkelte finner sin egen sannhet?

Bibelen og menneskesyn

Bibelen har til alle tider utfordret andre ideologier og verdensbilder.
Hva sier egentlig Bibelen om mennesket?
Hva er et bibelsk menneskesyn?
Og hvordan er det relevant i møte med unge mennesker i ferd med å lande en identitet?

Konferansen innledes med undervisning om Guds ord og dets innvirkning på menneskesynet.

Seminarer

Konferansen inneholder tre seminarer der vårt grunnleggende menneskesyn spiller inn på hvordan vi forholder oss til teamene.

“Kjønnsidentitet”
I dagens samfunn omtales kjønn som en flytende variabel, ikke det tradisjonelle synet med to kjønn. Hvordan forholder vi oss til det? Foredragsholder Øyvind Benestad fra Morfarbarn.

“Abort”
Som ungdomsleder er det høyst sannsynlig at man møter mennesker som vurderer abort eller har valgt å ta abort. Hvordan møter vi disse menneskene på en god måte? Foredragsholder fra organisasjonen Menneskeverd.

“Porno”
Sexfokuset er større enn noen gang, og mange, både ungdom og voksne, merker at porno blir en byrde og noe de blir usunt avhengige av. Foredragsholder: Alexis Lundh fra Tro og medier.

Gruppesamtaler

Mange av problemstillingene er utfordrende og kan være krevende å prosessere alene. Etter hvert seminar er det gruppesamtaler, der tanker og reaksjoner drøftes og luftes i en trygg setting. Gruppesamtalene gir anledning til å dele og lære av hverandres erfaringer.

Program

Kl 10.00 Guds Ord og Menneskesyn
Kl 11.00 Seminar: «Kjønnsidentitet». Øyvind Benestad fra MorFarBarn. Med påfølgende gruppesamtale
Kl 12.45 Lunch
Kl 13.45 Seminar: «Abort». Maria Elisabeth Selbekk fra Menneskeverd. Med påfølgende gruppesamtale
Kl 16.00 Seminar: «Porno» Alexis Lundh fra Tro og Medier. Med påfølgende gruppesamtale
Kl 17.30 Avslutning med forbønn og sang.

Slutt ca kl 18.00.

Påmelding på Vennesla Frikirke sin nettside.

Posted in Bedenytt and tagged .