Tale – Jesus og barna – Kristian Nesbu Vatne

Hvilken plass har barna hos Jesus? Er de bare «potensielle voksne» eller har de en større egenverdi? Kristian Nesbu Vatne talte over Markus 10,13-16, hvor Jesus møter barna.

Posted in podcast, Taler and tagged , .