NYHET: undervisningkvelder 24.3 og 31.3

Søndag 24.3 og 31.3 kl 19 inviterer Jenny og Daniel Aasen til undervisning om «Jesus sett i lys av GT» på Hjerterom kaffe og te.

De skriver:

Vi tar utgangspunkt i Matteus evangeliet og forsøker å se den røde tråden mellom det gamle testamentet og det nye testamentet.

Innhold: Undervisning, workshop, enkel bevertning og hyggelig fellesskap.

Ta med egen bibel!

Matteusevangeliet florerer av referanser til Det gamle testamentet, og var opprinnelig skrevet til et jødisk publikum som kjente disse skriftene godt. Forfatteren er opptatt av å vise dem at Jesus er den Messias de venter på, den som oppfyller løftene og profetiene de kjenner så godt. Disse referansene til GT kan gå mange av dagens moderne lesere hus forbi, fordi vi av mangel på kjennskap til GT rett og slett ikke vet å se etter dem.

Gjennom to søndagskvelder vil vi dykke ned i Matteus evangelium for å forsøke å identifisere viktige, men ofte oversette koblinger mellom de gamle skriftenes løfter og profetier, og Jesus.

Posted in Uncategorized and tagged , .