Vi leser Bibelen sammen

Velkommen til bibel, bønn og refleksjon hver torsdag kl 18-20 i Kafe Beden.

Oppstart 22.august.

Posted in Bedenytt and tagged .