Tale – 3. Terroristen som ble kristen – Santiago Valdez

Santigo Valdez talte om Saulus som ble møtt av Jesus og omvendte seg. Du kan lese fortellingen i Apostlenesgjerninger 9,1-20.

Posted in podcast, Taler and tagged , .