Taleserien Vår Far – gruppeopplegg

Bibelen gir oss mange bilder på den relasjonen Gud ønsker med mennesker. Det viktigste er Gud som vår rettferdige og nådige Far. Jesus kalte Gud for «far» helt konsekvent . Han lærer disiplene å be til Gud som ”Vår Far”. I denne bønnen lærer vi at bønn til Gud – å være tett på Gud og samtale med han – alltid starter med ”Pappa”. Vi glemmer så lett at det er slik.

En jordisk, sunn far har en enorm kjærlighet til barna sine. Han er opptatt av dem – stolt over at de er hans. Gud er vår fullkomne Far som elsker uten vilkår. I denne serien går vi igjennom de seks bønnene i verdens viktigste bønn. «Vår Far» er ikke et formular eller en liturgi. Det er invitasjonen til en relasjon – og et liv. Hvordan lever vi «vår Far»?

Litt om tema

Vi starter med Far. Forskjellen på kristen bønn og annen bønn er dette: bønnen vender seg til en far fra et hjerte som ser han som Far. Vi treng ikke gjøre oss fortjent til hans oppmerksomhet og kjærlighet. Den har vi allerede. Gud er vår Far og vi er hans barn. Det gir kristne en klippesolid grunnmur å bygge identitet og selvfølelse på. Livet som vi lever, det lever vi i troen på en kjærlig og nådig Far. Han er vår Far, ikke bare min Far. Det betyr at andre er brødre og søstre. Guds farskap kobler oss sammen med søskenbånd.

Gruppeopplegg

Vegard Tennebø jobber i Normisjon Norge og i Normisjon Sogn og Fjordane. Han har laget et knallbra gruppeopplegg om temaet Vår Far. Det kan du laste ned her:

Her kan du laste ned 6 gruppesamlinger om Vår Far (PDF).

Tagged , .