Smågruppeopplegg høsten 2020: Den ventende Far

Høsten 2020 vil vi fokusere innover på relasjonen mellom oss og Gud og mellom oss som er Guds familie. Vi starter semesteret med fokus på Gud som den ventende far og bibelfortellingen i Lukas 15, 11-32. Vi tar for oss ulike sider ved sønnen som reiste bort og sønnen som var hjemme. Er det noe gjenkjennbart i våre liv? Kanskje vi til tider er både som yngste og eldste sønnen. Gud vår ventende Far, kaller oss til å være både fedre og mødre for bortkomne og hjemmeværende sønner og døtre. Og til å komme hjem, i ordets dypeste betydning.

Last ned opplegget her (via Dropbox).