Menighetsmøter om bygg

Velkommen til menighetsmøter om bygg!

Informasjon- ideskisser og kostnadskalkyler- rådslagning og idemyldring

Pga covid-19 må vi dele opp i flere møter, og vi har valgt å legge til rette for en viss aldersinndeling. Bli med der du kan og kjenner deg hjemme😊

Mandag 26.okt kl.19.30: Seniorer

Tirsdag 27.okt kl20.00: Unge voksne/småbarnsfamilier

Torsdag 29.okt kl.19.00: Voksne