Allehelgens kveldsgudstjeneste

Velkommen til sanger og prat om himmelen på Allehelgens kveldsgudstjeneste
1.nov kl.19.00.
Anne Britt Bryne, Nicolai Drivenes og Erik Wennerberg i samtale med Anne Honnemyr
Sang og musikk v/ Hilde Kjøl, Anette Steinsland, Thor Kristian Andersen og Per Erik Olsen.