Tale – Del 1: Menigheten Jesus kropp – Santiago Valdez

Gud har skapt oss til relasjoner med Han og hverandre. Han har gitt oss menigheten som er Jesu kropp på jorda. Hvordan går vi sammen, tar vare på hverandre og heier hverandre fram?

Her kan vi la oss inspirere av Egil Svardahls bok «Gi det videre – en menighet for alle generasjoner»

Santiago Valdez taler i første del av denne taleserien med utangspunkt i Efeserne 4, 1-16.