Informasjon fra Norkirken om våre arrangementer og situasjonen rundt covid-19

Det er kommet nye råd fra både regjering og FHI om å begrense den sosiale kontakten for å forhindre stor spredning av covid-19. Det ønsker vi å ta på alvor. Samtidig er det også viktig at barn- og unge kan leve så normalt som mulig, og at vi på ulike måter arbeider for å gi hverandre omsorg, trøst og håp. Vi holder oss oppdatert på myndighetenes retningslinjer, Norges kristne råds anbefalinger og er i jevnlig kontakt med kommunelegen for å håndtere dette på en best mulig måte.

Så merker vi at folk i menigheten tenker noe ulikt om hvordan dette skal håndteres, det må vi ha stor respekt for. Ingen frivillige skal føle seg presset til å delta hvis man av ulike grunner kjenner seg ukomfortable med det. Av den grunn kan noen av tilbudene vi fortsatt holder åpne bli avlyst pga ledermangel. Situasjonen kan også endre seg raskt. Vi ber dere derfor holde dere oppdatert via nettsidene våre. Ta også gjerne kontakt med oss i staben ved spørsmål eller annet.

Usikkerheten og innstramming er vanskelig for mange av oss. Vi vil derfor prøve å trøste og oppmuntre med ordene fra Jer 29,11-14:

For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Når dere kaller på meg og kommer for å be til meg, vil jeg høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg, sier Herren.

 

Generelt

  • Er du syk, i karantene eller har symptomer må du holde deg hjemme
  • Hold avstand, minst 1 meter- helst 2!
  • Vask hendene grundig
  • Registrer navn og telefonnummer slik at eventuell smittesporing kan foregå enkelt.

Nytt:

  • Vi har nå lov til å samle maks 50 stk av gangen der det er plass til og smittevernsreglene kan bli overholdt.
  • Vi legger opp til å gjennomføre noen av tilbudene for barn og ungdom. Men vi strammer inn og vil være tydeligere på rammene: alle må sitte med sine kohorter, ikke ha frilek, korte ned tiden, ha gode rammer inn og ut av lokalet og ha nødvendig med ledere/voksne til stede. Det kan fort komme endringer. Vi ber dere følge med på de interne infokanalene for de ulike gruppene.
  • Smågrupper som ønsker det kan fortsatt samles. Er dere over 6 stk (vert+ medlemmer) kan dere ikke bruke hjemmene. Ta kontakt med Anne (99392404) for om mulig å bruke Norkirken.
  • Vi legger opp til å gjennomføre gudstjenester søndag kl.11.00. Det blir maksantall på 50 stk i salen.
  • Vi har ikke søndagskoletilbud for barn under skolealder pga at disse ikke klarer å holde den nødvendig avstand.
  • Så langt vi har ledere vil vi prøve å gjennomføre søndagskole for barn i 1.-7.klasse i Kafe Beden. Barna (uansett alder) må ha en voksenperson med seg, den voksne må ta ansvar for at smittevernregler overholdes. Mrk: Klokkeslett for gudstjeneste og søndagskole/ vil ikke lenger korrespondere.

Jul- og adventsprogram, nettproduksjoner

Vi går mot jule- og adventstiden der menighetene tradisjonelt har store samlinger. Vi har lagt planer ut fra dagens situasjon, men er usikre på hvor mye som eventuelt kan gjennomføres. Vi ber dere derfor følge godt med på nettsidene våre.

Det vil framover bli noe økt aktivitet på digitale plattformer. Hver søndag i adventstiden planlegger vi å legge ut en hyggelig førjulshilsen. Vi planlegger også å legge ut et julearrangement i selve julehøytiden. Også her vil det komme mer informasjon når det nærmer seg.