Det å håpe er en måte å leve på

Vi vil med dette ønske et velsigna godt nytt år! Starten av 2021 ble nok ikke helt som vi hadde sett for oss, men kong Harald minnet oss på noe viktig i sin nyttårstale: «For det å håpe er en måte å leve på. Håp er vilje, håp er handling. Håp er å feste blikket på noe som gir oss mening- og følge det. Håpet skal bære oss alle inn i 2021». La oss leve og handle med håp, og feste blikket på Jesus – verdens HÅP!

ENDRINGER I MENIGHETENS TILBUD PGA KORONARESTRIKSJONER

Regjeringens nye retningslinjer og anbefalinger får også konsekvenser for menighetens aktiviteter nå i starten av året:

  • Vi gjennomfører ingen fysiske arrangementer før tidligst 18.1.21. Vi anbefaler at heller ikke smågruppene samles, uavhengig av størrelse.
  • Det blir digitale gudstjenester 10.1 og 17.1. Følg med på norkirkenvennesla.no og Facebook for mer informasjon.
  • Det arbeides også med digitale alternativ for barn og ungdom, her blir det også gitt informasjon via norkirkenvennesla.no og Facebook.
  • Etter 18.1 vil det komme ny informasjon.

TRENGER DU FORBØNN, NOEN Å SNAKKE MED ELLER PRAKTISK HJELP?

Mange kan kjenne på uro, bekymring og er kanskje slitne av denne rare tiden vi lever i. Ikke gå med det alene! Selv om det er begrensninger på at vi fysisk kan samles, kan det finnes muligheter. Ta kontakt så prøver vi sammen å finne en løsning.

Trenger du at noen ber for deg? Kontakt menighetens forbønnstjeneste v/ Heather Bonett Smith 452 34 765.

Hadde det vært godt å dele noen tanker med noen? Menighetens omsorgsteam kan ringe deg opp for en prat, kontakt Marit Omdal 994 96 620.

Trenger du praktisk hjelp eller lurer på noe, kontakt staben v/ Anne Honnemyr 993 92 404.

Å leve med håp er også handling. Kan du gi håp til noen?

Med hilsen for stab og styre
Anne Honnemyr
Leder pastorteamet