Informasjon om gudstjenester, søndagskole og årsmøte

Råd fra kommuneoverlegen, gudstjenester og søndagskole framover

Vi er glade for at regjeringen nå har åpnet opp for at vi kan samles til gudstjeneste igjen, samtidig er smittetrykket i Agder høyere enn tidligere og vi blir bedt om å være forsiktige med sosiale møtepunkt.

Det har gjort at vi sendte en ekstra forespørsel til kommuneoverlege Per Kjetil Dalane om hvordan vi skal forholde oss til litt «sprikende råd» rundt gudstjeneste- og andre samlinger.

Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane svarer følgende:

«Jeg tror det er riktig at det åpnes opp mer, det har etter hvert virket urimelig strengt for menigheter. Det skal være tilstrekkelig å følge de vanlig kjente rådene. Så må vi heller innskjerpe igjen siden om utviklingen går feil vei».

Ut fra dette planlegger vi å starte opp igjen med fysiske gudstjenester fra og med søndag 7.mars kl 11.00 i Norkirken.

De vanlige smittevernreglene gjelder:

 • Du må holde deg hjemme hvis du er syk, har symptomer eller er i karantene,
 • Håndspriting av hender,
 • Holde minst 1- helst 2 meter
 • Skrive navn på liste for eventuelt smittesporing
 • Dere vil få anvist plass når dere kommer til gudstjenesten. (NYTT)

De neste søndagene ser dermed programmet slik ut:

Søndag 28.2: Digital gudstjeneste via Facebook og  YouTube, legges ut kl 10.00

 • «Det handler ikke om penger, men om tilbedelse».
 • Tale av Erik Wennerberg.
 • Musikalske innslag av Juniorklang, Vennesla Soul Children og et gjensyn fra tidligere innspillinger. Hilsen fra medlemmer og glimt fra digital bedehusdag.

Søndagskole på Zoom kl 10.00

Søndag 7.3: Gudstjeneste i Norkirken Vennesla

 • «Det handler ikke om penger, men om evighetsperspektiv».
 • Tale av Dag Haugeto Stang.
 • Søndagskole for barn opp til 4.kl med følge av voksen i Kafe Beden.
 • Samling for tweens i barnekirka.

Årsmøte torsdag 4.mars kl 18.00

Vi kan gjennomføre årsmøtet i Norkirken Vennesla tilnærmet som normalt. De kjente smittevernreglene gjelder også her. Velkommen til et viktig årlig møtepunkt for medlemmer.

Her kan du se årsregnskapet for 2020. (PDF-fil på Dropbox)