Informasjon om Hjerterom kaffe og te

Som kjent arbeider Normisjon Vennesla bedehus med tanke på å etablere kafe i butikkhuset i Vennesla. Onsdag 22.april bestemte medlemsmøtet seg, med stort flertall, til å si ja til dette. «Hjerterom kaffe og te» åpnes etter planen lørdag 6.juni. Vi har en god dialog med eier, og arbeider i disse dager med selskapsetablering, økonomi og ansettelsesprosesser.Continue reading