Oppdatering på Covid-19 tiltak

I forbindelse med nye anbefalinger og retningslinjer fra regjeringen og FHI rundt covid-19 har vi fått en del spørsmål rundt gjennomføring av gudstjenester og samlinger for større grupper. Vi har vært i kontakt med kommunelegen i Vennesla, og gir med dette følgende informasjon.

Les mer

Allehelgens kveldsgudstjeneste

Velkommen til sanger og prat om himmelen på Allehelgens kveldsgudstjeneste 1.nov kl.19.00. Anne Britt Bryne, Nicolai Drivenes og Erik Wennerberg i samtale med Anne Honnemyr Sang og musikk v/ Hilde Kjøl, Anette Steinsland, Thor Kristian Andersen og Per Erik Olsen.  

Les mer

En bedre historie med Alexis Lundh

Søndag 25. oktober skal Alexis Lundh tale på gudstjenesten kl 11 og på RefillSøndag kl 19. Han vil formidle solid kunnskap om hva som er godt og sunt for vår seksualitet og om hvordan vår populærkultur og særlig pornografi er ødeleggende.

Les mer