Gruppeopplegg våren 2019

I samarbeid med 3 andre menigheter har vi laget et studiehefte for bruk i smågrupper. Det kan brukes sammen i grupper og for egne studier mens man leser tekstene i Bibelen. Heftet blir også trykket opp og lagt i salen.

Les innledningen i hefetet for å få litt mer info om hvordan du kan bruke det.

Studieheftet presenterer fortellinger fra de fire evangeliene slik de er framstilt i T I D S L I N J E N , utarbeidet av Bibelselskapet etter en idé av Hilde Heitmann.

I vår vil vi tale over 22 av disse historiene på gudstjenestene i Norkirken Vennesla, men i Studieheftet har vi bare valgt ut 12 av historiene. Talene vil bli lagt ut på podcast og kan høres på Itunes eller på våre nettsider.

Studiehefetet inneholder også et forslag til opplegg for tro i hjemmet. Kanskje du skal prøve det ut i ditt hjem?

LAST NED STUDIEHEFTET FOR SMÅGRUPPER HER (via Dropbox).

 

Konferanse: Menneskeverd

Påmelding på Vennesla Frikirke sin nettside.

Målet med konferansen er å gi barne- og ungdomsledere kunnskap, frimodighet og mot i møte med verdispørsmål.

Som barne- og ungdomsledere er vi i kontakt med mennesker som skal lande meninger og retning i livet sitt. Som ledere er det viktig at vi er i stand til å veilede og vise retning i de spørsmålene de går med, og velger å dele med oss.

Hva er et menneske siden du bryr deg om det?

Det er mange røster i vårt samfunn som ønsker å definere hva et menneske er, og hva som er et fullverdig menneskeliv. Hvem eller hva bestemmer menneskets verdi?
Guds ord, som det er gitt oss i Bibelen, sier mye om menneskets verdi. Kan man virkelig ha Bibelen som rettesnor i vår moderne tid, eller er den avleggs?

Ut fra menneskesynet vårt springer også synet på rett og galt. Er det mulig å holde opp noe som “Sannheten” i en tid preget av at den enkelte finner sin egen sannhet?

Bibelen og menneskesyn

Bibelen har til alle tider utfordret andre ideologier og verdensbilder.
Hva sier egentlig Bibelen om mennesket?
Hva er et bibelsk menneskesyn?
Og hvordan er det relevant i møte med unge mennesker i ferd med å lande en identitet?

Konferansen innledes med undervisning om Guds ord og dets innvirkning på menneskesynet.

Seminarer

Konferansen inneholder tre seminarer der vårt grunnleggende menneskesyn spiller inn på hvordan vi forholder oss til teamene.

“Kjønnsidentitet”
I dagens samfunn omtales kjønn som en flytende variabel, ikke det tradisjonelle synet med to kjønn. Hvordan forholder vi oss til det? Foredragsholder Øyvind Benestad fra Morfarbarn.

“Abort”
Som ungdomsleder er det høyst sannsynlig at man møter mennesker som vurderer abort eller har valgt å ta abort. Hvordan møter vi disse menneskene på en god måte? Foredragsholder fra organisasjonen Menneskeverd.

“Porno”
Sexfokuset er større enn noen gang, og mange, både ungdom og voksne, merker at porno blir en byrde og noe de blir usunt avhengige av. Foredragsholder: Alexis Lundh fra Tro og medier.

Gruppesamtaler

Mange av problemstillingene er utfordrende og kan være krevende å prosessere alene. Etter hvert seminar er det gruppesamtaler, der tanker og reaksjoner drøftes og luftes i en trygg setting. Gruppesamtalene gir anledning til å dele og lære av hverandres erfaringer.

Program

Kl 10.00 Guds Ord og Menneskesyn
Kl 11.00 Seminar: «Kjønnsidentitet». Øyvind Benestad fra MorFarBarn. Med påfølgende gruppesamtale
Kl 12.45 Lunch
Kl 13.45 Seminar: «Abort». Maria Elisabeth Selbekk fra Menneskeverd. Med påfølgende gruppesamtale
Kl 16.00 Seminar: «Porno» Alexis Lundh fra Tro og Medier. Med påfølgende gruppesamtale
Kl 17.30 Avslutning med forbønn og sang.

Slutt ca kl 18.00.

Påmelding på Vennesla Frikirke sin nettside.

Bilder fra Hove 2018

Her har vi samlet noen bilder fra vår flotte menighetstur til Hove 31.8-2.9. Sett av helga 30.8-1.9 neste år – da drar vi på en ny tur!

Møte i teltet

 

Per Erik Olsen er engasjert!

 

Lek med ungdommen

 

Gratis is:)

 

Ballongfigurer på Misjonstivoli:)

 

Salg på Misjonstivoli:)

 

Hårklipp på Misjonstivoli:)

 

Anne Lise og Ole Petter Omdal på Misjonstivoli:)

 

Lek og moro på Hove

 

Damelaget tapte på straffespark konkurranse mot konfirmant jentelaget. Veldig jevn og spennende kamp!

 

Gutta spiller volleyball.

 

Marius D. Andersen og Henrik Røed offret håret til inntekt for Nepal-prosjektet. Vi fikk inn over 17.000kr!

 

Hove lekene på søndag morgen:)

 

Hove lekene på søndag morgen:)

 

Hove lekene på søndag morgen:)

 

Hove lekene på søndag morgen:)

 

Tidslinjen – den store fortellingen i Bibelen

Et viktig mål i trosopplæringen av barn, unge og voksne er å lære hverandre den store fortellingen i Bibelen. Denne høsten skal vi bruke tid på å se på flere sentrale historier fra Skapelsen og frem til Josva og da Isrealsfolket gikk inn i det lovede land.

Flere av oss mener vi kjenner bibelhistoriene vi hørte da vi var barn, kun fordi vi vet hva som skjer. Men kanskje er fortellingene annerledes når vi ser dem med et voksent blikk? Hvilke gudsbilder møter oss, hvilke aktuelle hendelser i verden eller vårt eget liv kjenner vi igjen? Og hvordan kan vi lese historiene i lys av Det nye testamentet, og slik bli fortalt noe viktig om Jesus, og om oss selv?

Nordmenn lever i det som kan kalles en «postkristen kultur», det vil si en kultur som i stor grad er formet av den store fortellingen i Bibelen, men bevisstheten om dette er blant flertallet av oss fraværende eller sovende. Derfor er det viktig å bli fortalt historiene på ny og på ny. Tidslinjen er et verktøy for å fortelle Guds frelseshistorie. Det er utviklet av Hilde Heitman og gitt ut av Verbum forlag (Bibelselsskapet).

Målet er at Guds frelseshistorie stadig kan fortelles til nye generasjoner, slik at flere finner sin plass i den store fortellingen. Vi ønsker å gi alle generasjoner i menigheten del i en systematisk og helhetlig forståelse av sammenhengen i grunnfortellingene i kristen tro. Enkelt fortellingene blir derfor presentert i en viss logisk rekkefølge, ikke bare som tilfeldige løsrevne bibelhistorier slik både barn, unge og voksne ofte er vant til.

Jesus er sentrum for Guds frelseshistorie og i hver fortelling spørres det etter spor av Ham. Hva i denne fortellingen peker mot Jesus eller forkynner noe om Ham?

Opplegget vi skal bruke er utarbeidet av tre menigheter rundt Sandes. De har laget et solid studiehefte med forslag til bibelstudier, samtaleopplegg for grupper og tro i hjemmet opplegg. Det er også mye bra undervisning og korte oppsummerings bolker. Vi anbefaler å bruke det samtidig som du leser i din Bibel.

Gruppeopplegg og studieheftet kan lastes ned her.

Åffår det?

Meld deg på og betal via Checkin.no.

Bli med å utforsk de store spørsmålene lørdag 17.mars og søndag 18.mars.

Vi er en gjeng mannfolk i Norkirken Vennesla som grubler og funderer mye over livets små og store spørsmål. Kongegruppa kaller vi oss. Nå inviterer vi til en dag hvor vi sammen kan gruble på noen av de store spørsmålene om kristen tro.

Vi har invitert Leif Egil Reve og Morten Marius Larsen fra Damaris-miljøet ved NLA Gimlekollen i Kristiansand. De skal snakke om noen spennende temaer.

Foredrag 1: Er Gud og vitenskap forenelig?
Foredrag 2: Kan vi stole på kildene til Jesu liv?
Foredrag 3: Hvorfor tro på Jesus når det finnes så mange livssyn?
Grill en Kristen. Still dine spørsmål om kristen tro.

Innimellom blir det god tid til å kjase og nyte deilig kaffe fra Hjerterom kaffe og te. Lunchen kommer også fra Hjerterom.

Lørdag 17.3 begynner vi kl 10 og er ferdig kl 15.

Søndag kl 11 blir det Åffår det?» gudstjeneste hvor Morten Marius Larsen taler om temaet «Finnes det gode grunner for å tro på Jesu oppstandelse?»

Pris: 150kr

Inkludert i prisen er en bra dag med spennende temaer, lunch og fri flyt av Hjerterom kaffe.

Påmelding.

For å vite hvor mange som skal ha lunch og kaffe så trenger vi en påmelding. Meld deg på og betal via Checkin.

Ny taleserie: Disippelrelasjoner

En disippel av Jesus er en som vil være hans elev og lære av han. Vi er kalt til å ha Jesus som forbilde (Joh 13,15). Se på hans liv og imitere det. Så hvordan levde Jesus? Enkelt sagt så kan vi si at han levde i 3 relasjoner. OPP til Gud Fader, INN til disiplene og UT til folk i verden. (Lukas 6,12-19).

I tiden frem mot sommeren skal vi fokusere på disse relasjonene, se hvordan Jesus levde dem ut og se hvordan vi kan lære av ham.

OPP
3 søndager om fokuset OPP
8.2 Tema: Opp mot Gud. Taler: Kristian Nesbu Vatne
25.2 Tema: Bønn. Taler: Heather Bonett-Smith
4.3 Taler: Darryll Krauss

 

INN
3 søndager om fokuset INN
8.4 Tema: Inn mot meg selv. Taler: Anne Honnemyr
15.4 Tema: Se hvor de elsker hverandre Taler: Kristin Synnøve Ruenes
29.4 Samtaletale om hva menigheten betyr for meg

 

UT
4 søndager om fokuset UT
6.5 Tema: Ut mot andre. Taler: Sigrun Bjellås
13.5 Tema: Ut mot Europa. Taler: Kristian Lande
21.5 Tema: Ut mot folkeslagene. Taler: Dag fra India
27.5 Tema: Ut mot våre naboer. Taler: Santiago og Anne Lise Valdez

Her kan du laste ned første del av gruppeopplegget til denne taleserien.

Gatepastor for innvandrere

Verden har kommet til dørstokken vår. Misjonsmarken er rett rundt oss! Det ønsker Norkirken Vennesla å ta på alvor. Vi arbeider for å ansette en gatepastor som skal ha sitt arbeid blant innvandrere i bygda. For å få dette til trenger vi din hjelp – blir du med?

Våre nye landsmenn

Mange innvandrere har ikke hørt om Jesus, og selv om de vet at Norge er et kristent land, er det vanskelig for dem å forstå hva det innebærer. Vi har nå her i Vennesla mange muslimske familier fra Somalia og fra Syria og grupper av kristne fra Eritrea og Kongo. I tillegg finnes det mange arbeidsinnvandrere som har en tilknytning til kristent tankesett. Vi ønsker å besøke de, bli venner og skinne med Jesus verdier iblant dem.  På sikt håper vi å begynne cellegrupper for ulike etniske grupper hvor hver gruppe kan tolke og forstå hvem Jesus er på sin egen måte.

Anne Lise og Santiago Valdez

Menigheten har spurt Anne Lise og Santiago Valdez om å ta denne utfordringen. I første omgang som et prøveprosjekt i 2 år. Vi håper å komme i gang fra januar 2018. Vi ønsker å ansette Santiago som gatepastor blant innvandrere i en deltidsstilling ut fra de store behovene vi ser i vårt nærområde. Stillingen vil bli finansiert ved at noen penger settes av fra menighetens budsjett. Men for å få dette til er vi i hovedsak avhengige av at privatpersoner støtter med månedlige/årlige beløp.

-Siden før vi var i Ecuador har vi drømt om å arbeide her i Vennesla med innvandrere. Dette er noe Gud minnet oss på enda mer mens vi jobbet med misjon i Ecuador. Vi ser nå at hele verden har kommet til Norge og at vi er kalt til å være kristne blant dem som bor i vårt nabolag. (Anne Lise og Santiago)

Blir du med?

Mange støttet Anne Lise og Santiago økonomisk det året de arbeidet i Ecuador. Vi håper nå at enda flere blir med slik at vi som menighet kan arbeide med misjon blant innvandrere i bygda. Kan du f.eks støtte med 200 eller 500 kr i mnd? Eller et annet beløp som passer?

Ta kontakt med kasserer Gunnar Fidjeland for å gjøre en avtale om fast givertjeneste.

Mobil: 918 94 514. E-post: gfidje@online.no

Du kan også gi en enkeltgave til konto 3100 10 34866 eller på Vipps 54839/Norkirken Vennesla. Merk gaven «gatepastor».

Vi trenger hverandre i dette prosjektet. Både i bønn, tid og penger!

Ny taleserie: Romerbrevet

NY: Her er gruppeopplegget.

5 søndager i januar og februar skal vi gå gjennom Romerbrevet kapittel 1 til 5. Det blir også en undervisningskveld med Tove Rustan Skaar hvor hun skal gå enda mer i dybden i dette brevet.

Romerbrevet er regnet som et av de viktigste brevene i NT og inneholder store teologiske temaer som synden, troen, rettferdiggjørelsen osv. Flere kjente mennesker i kirkehistorien fikk sine liv forandret av Romerbrevet. Som Augsutin, Martin Luther og John Wesley. Kanskje ditt liv også forandrer seg?

Bli med å les sammen med oss. Bli med å oppdag de gode nyhetene Paulus ville dele med romerne. De gode nyhetene som igjen og igjen forandrer nye generasjoner og folkeslag.

Oversikt

7.1: Del 1 Troen – Romerne kap 1 til 4 – Taler: Kristian Nesbu Vatne
14.1: Del 2: Livet – Romerne kap 5 – Taler: Santiago Valdez
21.1: Del 3: Livet – Romerne kap 6 – Taler: Svein Haugland
4.2: Del 4: Loven – Romerne kap 7 – Taler: Arne Inge Vålandsmyr
11.2: Del 5: Nåden – Romerne kap 8 – Taler: Øyvind Askedal

Undervisningskveld 28.1 kl 19: Tove Rustan Skaar. Tema: Romerbrevet.

Kairos kurs vinter 2018

– Bli kjent med Guds hjerte for folkeslagene!

I 2017 var vi den første menigheten i Norge som arrangerte Kairos kurs. Vi fikk gode tilbakemeldinger og vil sette opp et nytt kurs vinteren 2018. Bli med på en reise gjennom Bibelen, kirkehistorien, verden i dag og Guds hjerte – med fokus på det tverrkulturelle!

Kairos er et gresk ord for tid – når tiden er inne.

Fra oppstarten i en menighet på Filippinene i 1995, har Kairos nå spredt seg til over 70 nasjoner i alle verdensdeler.

Målgruppen: Kairos er rettet mot menigheter og «vanlige» kristne, men er også aktuelt for kommende og nåværende misjonærer, og alle andre som er engasjert i Guds rike.

Innhold: Kairos gir et sammensatt bilde av misjon, og vil utfordre mange vanlige stereotyper. Med utgangspunkt i en solid bibelsk forankring holder vi Guds hensikter i fokus mens vi ser videre på kirkehistorien, strategiske hensyn og kulturforståelse.

Format: Kairos er en flersidig læringsopplevelse med video-innslag, undervisning, orientering om nye temaer av kursledere, artikler til selvstudie, små oppgaver, gruppesamtaler, korte andakter, forbønn for ulike folkeslag, rollespill og andre aktiviteter. Anbefales!

Finn ut mer — www.kairoskurs.no

Praktisk info

Oppstart 26 januar, kl 18:00
Kurset vil gå over 2 helger + 4 ukekvelder
Helger: 26/27 januar. 2/3 mars
Kurskvelder: Tirsdager fra kl.19:00: 30 jan., 6 feb, 13 feb, 27 feb.

Pris: Kursavgift inkl. materiale + noen enkle måltider: 1000,– kr.

Hvor: Norkirken Vennesla, Venneslaveien 294

Programmet:
Dette er et innholdsrikt og spennende kurs.
Programmet er variert og engasjerende og fordeles på 2 helger og 3 kveldsbolker. Du kan få tilsendt mer detaljert timeplan.

Kontakt for påmelding og ytterligere informasjon:

Kristin og Kjetil Rosseland
Tlf: 91599588
Email: kristinogkjetil(at)gmail.com

Velkommen til Kairos i Norkirken Vennesla !

Note: Also in English!
Course materials are also available in English and we can usually include English speakers without much difficulty. Please let us know if you will be dependent on using English instead of Norwegian.

Medlemsaksjon

Familie

Det er alltid en stor glede når nye medlemmer kommer til menigheten. Det er akkurat som når nye familiemedlemmer innlemmes, og man kjenner på takknemligheten over at de er «våre». Å bruke familiebildet om menigheten er faktisk ikke så dumt. Bibelen bruker både Guds familie og andre bilder for å prøve å forklare oss hva menighet er. Felles for alle er at det ikke handler om bygninger, kirkesamfunn eller ansatte. Det handler om relasjonen mellom Gud og mennesker. Vi er ikke her alene. Vi hører sammen både her på jorda og i evigheten- Gud og oss. Så det å slutte seg til en menighet er stort!

Hva vil det si å være medlem?

Å bli medlem i Norkirken Vennesla vil si at man ønsker å vise tilhørighet til Guds familie. Man tydeliggjør hvor man ønsker å ha sitt åndelige hjem og bruke sine ressurser. Medlemmer har mulighet til å påvirke gjennom formelle organer i menigheten (f.eks årsmøter og medlemsmøter) og engasjement. Vi tilbyr dåp for medlemmers barn. Både medlemmer og ikke medlemmer kan konfirmeres hos oss. I visse tilfeller kan vi tilby vigsel. Menigheten kan også gjennomføre gravferd om ønskelig. Normisjon er ikke et kirkesamfunn. Du trenger ikke melde deg ut av andre kirkesamfunn for å bli medlem hos oss. Men for de som ønsker det kan Normisjon Agder tilby et trossamfunn og en kirkerettslig tilhørighet til organisasjonen. Mer informasjon om dette kan fås via staben.

En liten prat med et par ferske medlemmer

De siste årene har vi hatt en jevnlig økning i medlemstallet fra år til år, det er vi glade for. Og denne høsten kommer vi til å ha et ekstra fokus på medlemskap i menigheten. Vi håper og tror at mange ønsker å bli en del av fellesskapet! To av de ferskeste medlemmene er Ingvild B og Lars Bernhard Myre. Vi spurte om hvorfor de valgte å knytte seg til menigheten. Lars Bernhard svarer umiddelbart «Hvorfor ikke?!», og så fortsetter de å utdype. – Vi følte det var naturlig å melde oss inn fordi det er dette vi anser som vår menighet. Det er her vi har valgt å legge ned tida vår, og vi har tjeneste her. Før vi ble medlemmer snakket vi også om det var her vi ønsker å være, og da vi var enige om det, var det naturlig å melde seg inn for å få en enda sterkere tilhørighet til menigheten. De er enige om at de skulle ha meldt seg inn for lenge siden, men det har vært noe som fort gikk i glemmeboka. Ingvild og Lars Bernhard synes det også er fint at de ikke trenger å melde seg ut andre steder for å være medlem i Norkirken Vennesla. Vi ønsker dem varmt velkommen!

Hvordan bli medlem?

For å bli medlem kan man ta kontakt med Anne eller en av de andre i staben (Mobil 993 92 404. anne.honnemyr@normisjonvennesla.no.) Vi finner tidspunkt for en prat der nye medlemmer får et helt ferskt medlemshefte og en liten info om arbeidet, verdier, tilbud, tjeneste osv. Og selvfølgelig mulighet for spørsmål om alt man måtte lure på.

Velkommen til å ta kontakt om du ønsker å skrive deg som medlem, eller har spørsmål du lurer på!