Tale – Misjonsbefalingen – Kristian Lande

Kristian Lande jobber i Normisjon Byremo og med misjon i Europa. I tillegg kjører han taxi. I denne talen underviser han engasjert om misjonsbefalingen i Matterus 28,16-20 og han spør: Hvordan disippelgjør man?

Tale – Jesus lærer disiplene å be – Anne Lise Valdez

Hvordan skal vi be? Anne Lise Valdez talte utifra teksten i Matteus 6,7-13. Hun sa at 1.) Jesus er lærermesteren. 2) Gud lengter etter oss. 3) Bønn er et hvilested. Hun delte også flere ferske bønnesvar fra folk i menigheten. Hør og bli inspirert!

Tale – Søk først Guds rike – Kristian Nesbu Vatne

Kristian Nesbu Vatne talte om Bob Marley og bekymring, Jesu sitt lette Åk og om det å kaste all bekymring på Han som har omsorg for oss. Dette er fortsettelsen på taleserien i taleserien om Jesus forkynnelse i Bergprekenen. Bibeltekst: Matteus 6,25-34.