Tale – Gode grunner for å tro på Jesu oppstandelse – Morten Marius Larsen

Vi arrangerte en «Åffrå det?» helg hvor vi grublet på de store spørsmålene. Morten Marius Larsen fra Damaris Norge taler her om et av de mest sentrale spørsmål i den kristne troen: Har Jesus virkelig stått opp fra de døde?

Tale – Opp til Gud: bønn og tilbedelse – Heather Bonett-Smith

Heather Bonett-Smith talte om kommunikasjon og fellesskap med Gud. Gruppeopplegg finner du her: http://normisjonvennesla.no/index.php/2018/02/13/ny-taleserie-disippelrelasjoner/

Tale – Romerbrevet 6: Livet – Svein Haugland

Til egenrefleksjon

Se, tenk, lev.

  • Se: Hva observerte du i teksten? Hvilket hovedtema handler teksten om?
  • Tenk: Hva har du lært om det nye livet vi har fått i gave av Jesus?
  • Lev: Hvordan kan du være «en tjener for Gud» i din hverdag? (v13)

Videre spørsmål til samtale

  • Les kapittel 6 sammen. Hva legger dere merke til? Hva sier teksten? Ta en runde.
  • Pleier dere å tenke på deres dåp slik som Paulus beskriver det her i disse versene (1-11)?
  • Et sakramentalt dåpssyn betoner Guds handling i dåpen, mens et symbolsk dåpssyn betoner individets handling – nærmere bestemt hans/hennes offentlige bekjennelse om tro på Jesus. Ut i fra hvilket dåpssyn du har – hvordan utfordres du av Paulus sin undervisning? (Ja, dåpssyn er et stort tema – så ta kontakt hvis dere ønsker mer samtale om det)
  • Er det en forskjell på å «falle i synd» og å «forbli i synden»? Hva vil det i praksis si å «regne oss som levende for Gud i Kristus Jesus» slik Paulus skriver?
  • Vi er alle slaver for noe. Hvordan vil det å huske på dette hjelpe deg neste gang du blir fristet?
  • Hvilke eksempler på åndelig eller sjelelig bindinger – redsel, tabuer, lojaliteter som det ikke blir stilt spørsmål ved – ser du i det norske samfunnet? Kan dette liknes en form for slaveri?
  • Men still dere selv og lemmene deres til tjeneste for Gud» sier Paulus. Hva innebærer det for dere å si ja til denne oppfordringen