Julegaveaksjon 2018: Pionerarbeid i Senegal

Senegal er et land med lange muslimske tradisjoner. I denne regionen finnes en folkegruppe som kalles malinké, et flott og gjestfritt folk. Svært få blant malinkéfolket har fått mulighet til å høre hvor høyt Gud elsker dem (Joh. 3.16). De har heller ikke hele Bibelen tilgjengelig på sitt morsmål.

Våren 2014 startet Normisjon, som vi er en del av, arbeidet sitt i Øst-Senegal. I dette området av Senegal er fattigdommen størst og det er få hjelpeorganisasjoner her.

Her har Normisjon startet et pionerarbeid hvor målet er å plante bærekraftige menigheter. Utsendingene bruker mye av sin tid på relasjonsbygging. De snakker med naboene, deler tradisjoner, kultur og troen sin med hverandre. De har også skapt noen sosiale treffpunkt og startet med fotballtrening og aerobic.

Normisjon har jobbet 32 år i nabolandet Mali med folkeslagene malinke og kassonke. I 2014 oppdaget de at folkegruppen malinke også bodde i Senegal og snakket nesten samme språk. De så at det var lite kristent arbeid blant dem og derfor startet pioneerarbeidet med å nå malinkerne i Øst-Senegal med Jesus.

Området Normisjon jobber i er som sagt fattig og de jobber også med noen diakonale tiltak som brønnprosjekt for å gi kvinner vann til dyrking av grønnsaker og i høst startet de også opp et samarbeid med det lokale handikapforbundet.

Les litt mer om dette flotte arbeidet på bloggen til familien Amlie som er misjonærer i Senegal. Du kan også abonnere på nyhetsbrevet deres og få ferske nyheter fra misjonsarbeidet! Se skjema på venstresiden i bloggen deres.

Hva er du med på?

  • Å gi julebudskapet om Jesus til malinkerne i øst-Senegal
  • Oversette Bibelen slik at malinkerne kan få de gode nyhetene om Jesus på sitt eget språk.
  • Diakonale tiltak som brønnprosjekt og arbeid blant handikappede

Hvordan gi?

  • Du kan Vippse til Norkirken #54839 – Merk «Julegave»
  • Gi via skjema hos Normisjon og få skattfradrag
  • Betale direkte til misjonskontoen: 3100.10.34866 – Merk «Julegave»
  • Eller gi med kort eller kontant på søndagene i Norkirken

Tale – Abraham og Isak: Å bli satt på prøve – Kristian Nesbu Vatne

Vi holder på med temaet Tidslinjen – den store fortellingen i Bibelen. I dag har vi kommet til Abraham og Isak. Dette er begynnelsen av fedre og mødrehistorien i Bibelen.

Bilder fra Hove 2018

Her har vi samlet noen bilder fra vår flotte menighetstur til Hove 31.8-2.9. Sett av helga 30.8-1.9 neste år – da drar vi på en ny tur!

Møte i teltet

 

Per Erik Olsen er engasjert!

 

Lek med ungdommen

 

Gratis is:)

 

Ballongfigurer på Misjonstivoli:)

 

Salg på Misjonstivoli:)

 

Hårklipp på Misjonstivoli:)

 

Anne Lise og Ole Petter Omdal på Misjonstivoli:)

 

Lek og moro på Hove

 

Damelaget tapte på straffespark konkurranse mot konfirmant jentelaget. Veldig jevn og spennende kamp!

 

Gutta spiller volleyball.

 

Marius D. Andersen og Henrik Røed offret håret til inntekt for Nepal-prosjektet. Vi fikk inn over 17.000kr!

 

Hove lekene på søndag morgen:)

 

Hove lekene på søndag morgen:)

 

Hove lekene på søndag morgen:)

 

Hove lekene på søndag morgen:)

 

Tidslinjen – den store fortellingen i Bibelen

Et viktig mål i trosopplæringen av barn, unge og voksne er å lære hverandre den store fortellingen i Bibelen. Denne høsten skal vi bruke tid på å se på flere sentrale historier fra Skapelsen og frem til Josva og da Isrealsfolket gikk inn i det lovede land.

Flere av oss mener vi kjenner bibelhistoriene vi hørte da vi var barn, kun fordi vi vet hva som skjer. Men kanskje er fortellingene annerledes når vi ser dem med et voksent blikk? Hvilke gudsbilder møter oss, hvilke aktuelle hendelser i verden eller vårt eget liv kjenner vi igjen? Og hvordan kan vi lese historiene i lys av Det nye testamentet, og slik bli fortalt noe viktig om Jesus, og om oss selv?

Nordmenn lever i det som kan kalles en «postkristen kultur», det vil si en kultur som i stor grad er formet av den store fortellingen i Bibelen, men bevisstheten om dette er blant flertallet av oss fraværende eller sovende. Derfor er det viktig å bli fortalt historiene på ny og på ny. Tidslinjen er et verktøy for å fortelle Guds frelseshistorie. Det er utviklet av Hilde Heitman og gitt ut av Verbum forlag (Bibelselsskapet).

Målet er at Guds frelseshistorie stadig kan fortelles til nye generasjoner, slik at flere finner sin plass i den store fortellingen. Vi ønsker å gi alle generasjoner i menigheten del i en systematisk og helhetlig forståelse av sammenhengen i grunnfortellingene i kristen tro. Enkelt fortellingene blir derfor presentert i en viss logisk rekkefølge, ikke bare som tilfeldige løsrevne bibelhistorier slik både barn, unge og voksne ofte er vant til.

Jesus er sentrum for Guds frelseshistorie og i hver fortelling spørres det etter spor av Ham. Hva i denne fortellingen peker mot Jesus eller forkynner noe om Ham?

Opplegget vi skal bruke er utarbeidet av tre menigheter rundt Sandes. De har laget et solid studiehefte med forslag til bibelstudier, samtaleopplegg for grupper og tro i hjemmet opplegg. Det er også mye bra undervisning og korte oppsummerings bolker. Vi anbefaler å bruke det samtidig som du leser i din Bibel.

Gruppeopplegg og studieheftet kan lastes ned her.