Gruppeopplegg våren 2019

I samarbeid med 3 andre menigheter har vi laget et studiehefte for bruk i smågrupper. Det kan brukes sammen i grupper og for egne studier mens man leser tekstene i Bibelen. Heftet blir også trykket opp og lagt i salen.

Les innledningen i hefetet for å få litt mer info om hvordan du kan bruke det.

Studieheftet presenterer fortellinger fra de fire evangeliene slik de er framstilt i T I D S L I N J E N , utarbeidet av Bibelselskapet etter en idé av Hilde Heitmann.

I vår vil vi tale over 22 av disse historiene på gudstjenestene i Norkirken Vennesla, men i Studieheftet har vi bare valgt ut 12 av historiene. Talene vil bli lagt ut på podcast og kan høres på Itunes eller på våre nettsider.

Studiehefetet inneholder også et forslag til opplegg for tro i hjemmet. Kanskje du skal prøve det ut i ditt hjem?

LAST NED STUDIEHEFTET FOR SMÅGRUPPER HER (via Dropbox).

 

Konferanse: Menneskeverd

Påmelding på Vennesla Frikirke sin nettside.

Målet med konferansen er å gi barne- og ungdomsledere kunnskap, frimodighet og mot i møte med verdispørsmål.

Som barne- og ungdomsledere er vi i kontakt med mennesker som skal lande meninger og retning i livet sitt. Som ledere er det viktig at vi er i stand til å veilede og vise retning i de spørsmålene de går med, og velger å dele med oss.

Hva er et menneske siden du bryr deg om det?

Det er mange røster i vårt samfunn som ønsker å definere hva et menneske er, og hva som er et fullverdig menneskeliv. Hvem eller hva bestemmer menneskets verdi?
Guds ord, som det er gitt oss i Bibelen, sier mye om menneskets verdi. Kan man virkelig ha Bibelen som rettesnor i vår moderne tid, eller er den avleggs?

Ut fra menneskesynet vårt springer også synet på rett og galt. Er det mulig å holde opp noe som “Sannheten” i en tid preget av at den enkelte finner sin egen sannhet?

Bibelen og menneskesyn

Bibelen har til alle tider utfordret andre ideologier og verdensbilder.
Hva sier egentlig Bibelen om mennesket?
Hva er et bibelsk menneskesyn?
Og hvordan er det relevant i møte med unge mennesker i ferd med å lande en identitet?

Konferansen innledes med undervisning om Guds ord og dets innvirkning på menneskesynet.

Seminarer

Konferansen inneholder tre seminarer der vårt grunnleggende menneskesyn spiller inn på hvordan vi forholder oss til teamene.

“Kjønnsidentitet”
I dagens samfunn omtales kjønn som en flytende variabel, ikke det tradisjonelle synet med to kjønn. Hvordan forholder vi oss til det? Foredragsholder Øyvind Benestad fra Morfarbarn.

“Abort”
Som ungdomsleder er det høyst sannsynlig at man møter mennesker som vurderer abort eller har valgt å ta abort. Hvordan møter vi disse menneskene på en god måte? Foredragsholder fra organisasjonen Menneskeverd.

“Porno”
Sexfokuset er større enn noen gang, og mange, både ungdom og voksne, merker at porno blir en byrde og noe de blir usunt avhengige av. Foredragsholder: Alexis Lundh fra Tro og medier.

Gruppesamtaler

Mange av problemstillingene er utfordrende og kan være krevende å prosessere alene. Etter hvert seminar er det gruppesamtaler, der tanker og reaksjoner drøftes og luftes i en trygg setting. Gruppesamtalene gir anledning til å dele og lære av hverandres erfaringer.

Program

Kl 10.00 Guds Ord og Menneskesyn
Kl 11.00 Seminar: «Kjønnsidentitet». Øyvind Benestad fra MorFarBarn. Med påfølgende gruppesamtale
Kl 12.45 Lunch
Kl 13.45 Seminar: «Abort». Maria Elisabeth Selbekk fra Menneskeverd. Med påfølgende gruppesamtale
Kl 16.00 Seminar: «Porno» Alexis Lundh fra Tro og Medier. Med påfølgende gruppesamtale
Kl 17.30 Avslutning med forbønn og sang.

Slutt ca kl 18.00.

Påmelding på Vennesla Frikirke sin nettside.

Tale – Jesus tolv år – Kristian Nesbu Vatne

Vi taler om Jesus og hans liv denne våren. Kristian Nesbu Vatne taler om at Jesus ble igjen i tempelet i Jerusalem etter at han og foreldrene hadde feiret påskehøytiden der. Les teksten selv i Bibelen i Lukas 2,41-52.

Julegaveaksjon 2018: Pionerarbeid i Senegal

Senegal er et land med lange muslimske tradisjoner. I denne regionen finnes en folkegruppe som kalles malinké, et flott og gjestfritt folk. Svært få blant malinkéfolket har fått mulighet til å høre hvor høyt Gud elsker dem (Joh. 3.16). De har heller ikke hele Bibelen tilgjengelig på sitt morsmål.

Våren 2014 startet Normisjon, som vi er en del av, arbeidet sitt i Øst-Senegal. I dette området av Senegal er fattigdommen størst og det er få hjelpeorganisasjoner her.

Her har Normisjon startet et pionerarbeid hvor målet er å plante bærekraftige menigheter. Utsendingene bruker mye av sin tid på relasjonsbygging. De snakker med naboene, deler tradisjoner, kultur og troen sin med hverandre. De har også skapt noen sosiale treffpunkt og startet med fotballtrening og aerobic.

Normisjon har jobbet 32 år i nabolandet Mali med folkeslagene malinke og kassonke. I 2014 oppdaget de at folkegruppen malinke også bodde i Senegal og snakket nesten samme språk. De så at det var lite kristent arbeid blant dem og derfor startet pioneerarbeidet med å nå malinkerne i Øst-Senegal med Jesus.

Området Normisjon jobber i er som sagt fattig og de jobber også med noen diakonale tiltak som brønnprosjekt for å gi kvinner vann til dyrking av grønnsaker og i høst startet de også opp et samarbeid med det lokale handikapforbundet.

Les litt mer om dette flotte arbeidet på bloggen til familien Amlie som er misjonærer i Senegal. Du kan også abonnere på nyhetsbrevet deres og få ferske nyheter fra misjonsarbeidet! Se skjema på venstresiden i bloggen deres.

Hva er du med på?

  • Å gi julebudskapet om Jesus til malinkerne i øst-Senegal
  • Oversette Bibelen slik at malinkerne kan få de gode nyhetene om Jesus på sitt eget språk.
  • Diakonale tiltak som brønnprosjekt og arbeid blant handikappede

Hvordan gi?

  • Du kan Vippse til Norkirken #54839 – Merk «Julegave»
  • Gi via skjema hos Normisjon og få skattfradrag
  • Betale direkte til misjonskontoen: 3100.10.34866 – Merk «Julegave»
  • Eller gi med kort eller kontant på søndagene i Norkirken