Info om konfirmasjonsopplegget 2017-2018

Hva vil det si å være konfirmant i Norkirken Vennesla?

 • Du blir en del av Refill, ungdomsarbeidet i Norkirken Vennesla
 • Vi drar på 3 turer: Ungdomscamp på Hove, UngdomsAlpha-tur før jul, RefillVårtur i april,
 • Konfirmantene er med å gjøre 4 timer med tjeneste i Naboarbeid, i Yngres og/eller barnefestivalen Intro.
 • Konfirmantene deltar på alle RefillOnsdager + RefillSøndager
 • Alle konfirmanter har en samtale med Kristian Nesbu Vatne på våren før konfirmasjonen
 • Du får en fadder 🙂

LITT OM OPPLEGGET
Vi har to mål med konfirmasjonsopplegget i Norkirken Vennesla: opplæring i den kristne tro og at ungdommene blir kjent med og en del av ungdomsmiljøet.

Selve konfirmasjonsdagen er lørdag 12. mai 2018 (og ev. 13. mai), men før den tid har dere forhåpentligvis vært gjennom et fint år sammen.

Konfirmantene følger opplegget i Refill. De har samlinger annenhver onsdag kl 19-21, og deltar på Refillmøtet ca annenhver søndag. Her skal de også ha en eller annen form for tjeneste/oppgave. Konfirmantene skal også delta ca 4 timer i Naboarbeidet i menigheten eller som ledere på Yngres.

Vi skal i år som i fjor ha UngdomsAlpha i begynnelsen av konfirmant året. Dette skjer på RefillOnsdagene og vil bli en del av konfirmantundervisningen. Et Alphakurs tar for seg de grunnleggende spørsmålene i kristen tro og en Alpha-kveld består av en samling med god mat, undervisning og prat i grupper. Vi har store forventinger til dette!
I løpet av året legger vi opp til 3 obligatoriske turer. En bli-kjent-tur på UngdomsCamp sammen med hele menigheten på Hove 1.-3.september. Så blir det en UngdomsAlphatur 24.-26. november og i 27.-29. april 2018 blir det en Refill-vårtur.

Deltagelse i konfirmantopplegget her på bedehuset koster 600kr. Dette er for å dekke materiell, administrering og mat på Alpha-samlingene. Betaling for turer kommer i tillegg.

 • Oppstart: tirsdag 22.8 kl 19 på bedehuset.
 • Første RefillOnsdag: 23.8 kl 19
 • Presentasjonsgudstjenesten for konfirmantene er søndag 27.8 kl 11.

Påmelding og betaling skal gjøres via et påmeldingsystem på checkin.no.

Barnefestivalen Intro 2017

PÅMELDING VIA CHECKIN

Helgen 21.-22. april blir det en ny barnefestival i Norkirken! Det blir stas. Tema i år er: Guds historie!
 Vi skal får lære mer om Hans historie og se hvordan vi kan være med i den:)

Program: 


Fredag 21.4
17.30 – Registrering
18-21 – Møte, mat og lek:)
kl 21 – 1.-5. klasse hentes
21-22 – Bare for 6.-7.klasse: Politi og røver og annet gøy! 🙂

Lørdag 22.4
11-12.30 – Møte og lunch,
12.30-14.30 – Valgfrie SEMINARER
14.30-18 – Pause hjemme
18-21 – Møte, pizza, leik og konkurranser!

For hvem: 1. – 7. klasse

Pris: (T-skjorte er inkl.)
200 kr per person. Det er 25% søskenmoderasjon. Dette fås ved å velge «familiepåmelding» i påmeldingssystemet.

SEMINARER
Baking (1.-4.kl), baking (5.-7.kl), dans (1.-4.kl), film (4.-7.kl), lekegruppe (alle), tur på heia (alle), brettspillgruppe (alle), musikkverksted (5.-7.kl), Kunst og kreativitet (4.-7.kl) og lage seminar (1.-4.kl).

Her gjelder førstemann til mølla for å melde seg på seminar. For vi har begrensede plasser på noen av dem. Valg av seminar skjer i påmeldingen.

PÅMELDING

Nytt av året er at vi bruker Checkin.no til påmelding og betaling. Dette sparer oss for masse adminkostnader.

Har du spørsmål til påmeldingen, ta kontakt med Kristian Nesbu Vatne. Mobil: 97580385 eller kristian.nesbu.vatne@normisjonvennesla.no.

PÅMELDING VIA CHECKIN

Om påske: lidenskap, lidelse og liv

Påska handler om lidenskap. Jesus sin lidenskap for oss mennesker. Påska handler om lidelse. Jesu lidelse på korset. Påska handler om liv. Jesus som snudde død til liv.

Pasjon er en musikalsk framstilling av Jesu lidelse og død med utgangspunkt i evangelienes beretninger. Ordet pasjon kommer fra det latinske pati som betyr å lide, men det har også betydningen lidenskap. Denne dobbeltheten ligger til grunne i alle pasjoner. I påskens fortelling finner vi begge betydningene: Den lidenskapelige kjærligheten som gir sitt liv uten betingelser og lidelsen ved Jesu død. En av de mest kjente pasjoner er Johannespasjonen av Johan Sebastian Bach. Den ble urfremført langfredag 7. april 1724.

På tross av at lidelse og lidenskap står langt fra hverandre når en opplever det, kan veien mellom dem i mange tilfeller være svært kort. Vi opplever lidelse i møte med verdens dødskrefter. Det utfordrer oss til å løfte frem lidenskapen i møte med livets muligheter.

Å være menneske innebærer potensialet for å oppleve både lidelse og lidenskap. Vi blir syke og kan lide, men vi har også mange flotte opplevelser med Gud og mennesker rundt oss, med kunst, kultur, reiser og natur. Vi lider når vi ser at det ikke går bra med barna våre. Men vi opplever også fantastiske øyeblikk som foreldre. Som når en småbarns hånd full av blomster blir strukket frem mot mamma og pappa.

I vår lidelse kan vi huske på at vi har en som led for oss. Jesaja 53,5 sier: «Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet.» Men det betyr ikke at vi skal slippe å lide. Det betyr at Jesus lider med oss. Og det betyr at han har ryddet vei for oss gjennom døden. For døden er ikke det siste.

Samtidig ønsker Jesus at vi skal bli smittet med Hans lidenskap. «Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere.» (Joh 15,12). Jesu lidenskap har spredt seg i århundrer. Og den fortsetter å spre seg. I Vennesla og i Ecuador. Ja, i hele verden.

Påskesangen «Han er oppstanden» sier det så godt i siste vers: «Gå og fortell at tom er hans grav. Livet han vant da livet han gav, gav det til oss og kjøpte oss fri. Frelse og fred han alle vil gi.» Dette er pasjonsfortellingen om lidelse, lidenskap og liv.

Først publisert i Hjerterom magasinet nr 2. 2017.

Bønnekalender 2017

Vær med å be!

Hele året:

 • TAKKE!
 • Be om at vi har Guds hjerte som fokus og er med på det Gud gjør.
 • Be om at flere må bli klar over sine nådegaver og ta dem i bruk.
 • Be for samarbeidet med Normisjon i Evje og Iveland.
 • Be for menighetens styre, mellomledere og stab

April:

 • InTro barnefestival: At mange barn får et møte med Jesus og ser seg selv inn i Guds Historie
 • Hjerterom for damer: Flere engasjerte damer for Jesus.
 • Menighetens vedlikeholdsgjeng, vaktmestere og husstyre: Trivsel og glede i tjenesten.
 • Månedens giverprosjekt: Nye stoler til barnekirka/ekstra salen.

 

 

Giveraksjon mars 2017

Høsten 2016 startet Simon Ånonsen som er ansatt i pastorteamet, opp et band med noen gutter i 5. og 6. klasse. Hver torsdag etter skolen samles de for å øve og ha det gøy. Etter hvert fant de ut at de måtte ha et bandnavn og kom opp med navnet: «The Wanted Musicboys». Bandet har hatt sin første spilleopptreden foran en fullsatt sal med jublende foreldre og venner. Neste spillejobb blir på barnefestivalen Intro 21. april. Gutta grugleder seg allerede.

Norkirken Vennesla arbeider for at flere barn og ungdom skal ha et trygt miljø å være i og finne gode venner. Få lov til å utfolde seg med sine gaver og talenter. Oppleve moro, glede og latter. Bli kjent med Jesus og den kristne tro.

 • Hva gjøres for å få det til?
 • Ulike tilbud som Søndagsskole, Juniorklang, Knøtteklang, Yngres, Refill, konfirmasjonsundervisning, band- og musikkarbeid.
 • Arrangere festivaler, turer og andre happeninger.
 • Etablering av nye tilbud og aktiviteter som passer for barn og unge.
 • Rekruttering av enda flere gode, frivillige medarbeidere.
 • Bruk av stabsressurser på barn og unge, ha ansatte med hjerte for de yngre.
 • Tilrettelegging av huset samtidig arbeide for nye og bedre lokaler der barn og unges behov har stor prioritet.

Hvordan kan du være med på dette?

Du kan investere i noe som varer ved å:

 • Gi et fast beløp hver måned til arbeidet. Du velger selv beløpsstørrelse. Send SMS med teksten: «GIVER og ditt navn» til 918 94 514. Du vil da få nødvendig informasjon.
 • Eller du kan gi en enkeltgave til konto: 3100.10.34831 eller VIPPS 54839, merket: «Barn og unge i Norkirken»

Norkirken Vennesla får ingen økonomisk støtte fra staten. I hovedsak blir all drift finansiert av medlemmer og gode støttespillere.

Hilsen stab og styret i Norkirken Vennesla