Juniorklang i Hægeland kirke

Søndag 25.mars var Juniorklang invitert til Hægeland kirke for å synge på gudstjenesten.

Koret var på sin lengste reise bort fra bedehuset siden Kathrine Mykland overtok som dirigent, så det var jo litt spennende! Selv om Juniorklang var litt redusert i antall, var det ikke noe å si på trøkket. Koret var framme og sang tre ganger, til stor applaus fra de frammøtte. I tillegg var det to dåpsbarn på gudstjenesten, og sokneprest Ivar Sandnes talte om fellesskapet. Han oppfordret også koret til å dra på flere ”langturer”!
Skrevet av Wenche R

Normisjon og Den norske Kirke

Undervisningsutvalget i Vennesla menighet hadde invitert Kurt Hjemdal, formann i Normisjons landsstyre, til menighetshuset tirsdag 20. mars for å holde et foredrag om temaet:
«Hvor går Normisjon i forhold til Den norske Kirke?»

Det er nå 7 år siden Indremisjonen og Santalmisjonen fusjonerte til Normisjon, og det ble da vedtatt et grunnlagsdokument som sa at organisasjonen skulle være ”En fri og selvstendig organisasjon innenfor Den norske kirke (DnK)”. Normisjon deler DnK sitt bekjennelsesgrunnlag, og selv om det gjennom historien har vært spenninger, har alltid Normisjon (Indremisjonen / Santalmisjonen) vært innenfor DnK.
 
I mange år har det vært vanlig å gå på gudstjeneste søndag formiddag og på bedehuset om kvelden. Slik er det ikke lenger, bl.a. på grunn av den berømts ”tidsklemma”. Man orker ikke begge deler, og det har kommet ønsker om å samle alt på ett sted; i forsamlingen / menigheten på bedehuset – i DnK, men med en annen ordning. Dette har vært en grasrotbevegelse, med de unge i spissen, som har blitt møtt med forståelse i Normisjon sentralt. Hjemdal presiserte at Normisjon ikke ber om unnskyldning for at de unge finner en annen vei. I en tid med rop om en folkekirke for alle undret han seg nok litt over hvorfor noen ønsker at Normisjon skal fjerne seg fra kirken.
 
Kurt Hjemdal viste til Augustana og Apg 2,42 hvor man kan lese at vekten ikke skal være på orden eller ordninger, men på evangeliets lære og sakramentenes forvaltninger. Spørsmål om tid, sted og form er ikke det viktigste. Det viktigste er å nå mennesker med evangeliet!
 
Som utflyttet danske, kom også Hjemdal med noen betraktninger fra hjemlandet. I Danmark har man hatt såkalte valgmenigheter i 150 år! Det var Grundtvig som fikk til en kirke som ikke var underlagt statlig styre i Danmark, men det var også Grundtvigianerne som gjorde motstand da indremisjonen i Danmark ville lage egne menigheter! I Norge har man nå – 200 år etter Hans N. Hauge – fått et oppbrudd om menighetstenkning. Og selvsagt skapes det spenninger når noe nytt vokser fram.
 
Bedehusforsamlingene og –menighetene er et positivt supplement, og de gir en utfoldelsesmulighet for nådegavene. Forsamlingen har medansvar, og flere er med og har oppgaver enn i en høymesse. Hvordan kan man få flere nådegaver i funksjon i høymessen? Bedehusforsamlingene har mulighet til å trekke inn flere mennesker til å ha oppgaver.
 
Hjemdal fortsatte med å si at i DnK har hyrdene (prestene) lang utdannelse, og det er svært vanskelig å få ansettelse uten de rette papirene. I bedehusforsamlingene har man frihet til å bestemme hvem som skal være hyrde og ledere. Bedhusforsamlingene synes også å være flinke til å gi nærhet og varme til mennesker, noe som ikke alltid er så lett under tradisjonelle kirkekaffer. Det er også slik at de unge ikke er komfortable med høymesseformen. Mangfold er verdifullt, og det gir mulighet til å velge hvor man vil gå.
 
Kurt Hjemdals andre hovedpunkt i foredraget var at utviklingen i DnK, med liberal teologi, er vanskelig for Normisjon. Foreldre må noen ganger sende barna til prester som ikke snakker om Jesus som eneste vei til frelse, er mot misjon eller liberale i forhold til homofilispørsmålet. For de konservative er det likevel ikke et alternativ å forlate kirken. Det er bedre å bli der for, om mulig, å kunne påvirke utviklingen og ha tro på en ny vekkelse. Hjemdal sa at det er dårlige kirkemedlemmer som forlater kirken i en krise. Ingen har patent eller enerett på kirken, men man trenger armslag til utvikling.
 
Til slutt presiserte Kurt Hjemdal at Normisjon har orden på forvaltningen av sakramentene og oppgir tall på nattverdsgjester og navn på dåpsbarn til den lokale kirken. Normisjon har ikke planer om å forlate DnK, men ønsker likevel frihet og selvstendighet til å drive arbeidet. Normisjon ønsker å stå nært til bibeltro prester og lekfolk.
 
 
Skrevet at Wenche R

Søndagsmøte 18. mars

Tema for kvelden var «Betingelsesløs kjærlighet».

Kristin Synøve holdt en god tale over temaet.

Hun tok tak i de tre greske ordene for kjærlighet:

  • Filio – kjærlighet til gode venner
  • Eros – erotikk
  • Agape – kjærlighet på tross av feil og mangler. Guds kjærlighet til oss.

Barna hadde selvfølgelig undervisning på Eldorado, og i tillegg lagde de med trolldeig som bildet under viser.

 

Møtet ble som alltid avsluttet i «Kafé Beden» hvor det vanket gratis kaffe/saft og kaker.

 

 

Foreldrekveld på Juniorklang

Juniorklang inviterte til foreldrekveld tirsdag 13. mars.

Koret skal ha giverprosjekt til Normisjons arbeid i Mali. Derfor var Geir Reinertsen invitert til å fortelle og vise bilder fra Mali. Meningen er at barna til hver øvelse kan ha med litt penger som de kan putte på ei bøsse. Det ble oppfordret til at barna kan ha oppgaver hjemme for å få penger som igjen kan gis til misjonen.

Barna synes pausen er viktig på korøvelsen, og denne dagen kunne både store og små kose seg med kjeks, frukt, saft og kaffe i «Kafe Beden».

Kvelden ble avsluttet med at de 25 frammøtte foreldrene fikk med seg en liten korøvelse.

Tusen takk til lederne i Juniorklang for den flotte jobben dere gjør!

I Guds frie natur

Helt parallelt, og uten å vite om hverandre, har to nye grupper vært under planlegging denne høsten. Begge startet opp de første dagene i denne måneden, og selv om målgruppene er forskjellige, finnes det mange likhetstrekk.

Vi som har tatt initiativ til dette har som mål å komme oss ut i naturen og å ha det gøy. (Sagt mellom oss: Dette starter vi for at vi selv har lyst til det). Det kommer helt sikkert til å konkurrere og kollidere med andre opplegg og aktiviteter på bedehuset, men tanken er at dette skal bli et tilbud for å favne enda flere, både på- og utenfor bedehuset.
Dette skal det være lett å invitere med seg folk på. Vi planlegger og arrangerer turene, og alle i målgruppene som har lyst og anledning, kan bli med. Kan det bli enklere?

Den ene gruppa, med Rune Syvertsen og Øyvind Håverstad i spissen satser på å få ungdom med på spennende friluftsopplevelser. Foreløpig kaller de seg «Friluftslivsgruppa», men de har en navnekonkurranse på gang, så det kommer nok noe spenstigere etter hvert. Drømmen er å få gitt både åndelige og menneskelige utfordringer til ungdommene. Når dette leses, har de nok hatt sin første tur, for planen er at første helga i oktober skal tilbringes med fiskestang i området rundt Haukeliseter.

Den andre gruppa er det Tore Jan Hodnemyr og undertegnede som har dradd i gang. Vi ønsker å samle pappaer med barn, og har derfor foreløpig døpt gruppa til «Pappa på tur». Tanken er at barna har det gøy sammen med pappaer som holder på med ting som de liker. Først ut var fisking med not ved Drivenesøya i Venneslafjorden. Som bildene viser, så var stemningen stor og fiskene mange (319 aurer på to kast).
Hvis du er nysgjerrig på den videre ferden, så er det bare å følge med på www.NormisjonVennesla.no Der skal du bli holdt informert om hva som har skjedd, og hva som skal skje.

Vår filosofi er at dersom vi har det gøy, så vil også andre like det. Dette er ment som et reint overskuddsforetak som skal gi energi og ikke ta. Dersom dette høres gøy ut, så kommer du 🙂

Oktoberbrev fra redaktøren

TILBUD!
Har du tenkt over, ja både tenkt på og kjent dypt inni deg, hvor fantastisk det kristne budskapet virkelig er? Hvilket tilbud til oss mennesker!
Jeg tror at både jantelov og fokus i mye forkynnelse opp igjennom årene har ført til at mange kjenner veldig sterkt på at vi er fattige, arme syndere som ikke på noen måte strekker til. ” Du skal ikke tro du er noe, du er i alle fall ikke god nok!”
Kanskje har noen opplevd dette så sterkt at det har stengt helt for fortsettelsen. For det å være kristen handler ikke om at vi ikke er gode nok, eller at vi må prestere og leve opp til en viss standard. Det handler rett og slett om å ta i mot at Jesus døde på korset for meg, og han gjorde det fordi han elsker meg så høyt! Jesus sier at han vil betale for mine feilgrep, uansett hvor små eller store de er, UANSETT! Jeg kan bare si ja takk – hvilken FRIHET!
Tenk for et livsforvandlende tilbud vi kan formidle!
God høst!
Anne

Vi stikker innom: Undervisningskveldene

Det skjer mye spennende på bedehuset denne høsten, og noe av det er undervisningskveldene midt i uka. Jeg tok en tur innom både ”Kurs for vekst” og ”Lovsangsskolen” for å se hva det er som foregår der…

På ”Kurs for vekst” er det i høst et undervisningsopplegg om Apostlenes gjerninger hvor Knut Svein Dale underviser. Han har hatt dette opplegget mange ganger før på ulike steder i Agder. Likevel var han utrolig entusiastisk og engasjerende, og da jeg spurte han om hvordan han klarer å stå på slik, svarte han at dette er inspirerende for han ogsø. Det gir han mye å undervise om den boka som viser hvordan de første kristne levde. De er forbilder på hvordan vi skal leve vøre liv. På hver kurskveld er det film, litt mat og undervisning. ”Ta imot – det er mat fra Himmelen”, sa Knut Svein Dale før vi startet. Filmen var utrolig flott. Den er som en spillefi lm, men alt som blir sagt er hentet direkte fra Bibelen. Vi så fra kap.6-9 bl.a. når Stefanus ble steinet og Saulus` dramatiske ferd til Damaskus. “Stefanus, den første kristne martyren, ble beskrevet som en mann full av nåde og kraft”, sa Knut Svein Dale, og utfordret oss med følgende spørsmål: ”Hva ville naboer, barn, kolleger og andre sagt for å beskrive de?” Ikke lett å si… Han snakket også om at det er de samme kjennetegn på disipler før og nå: De har ører som hører Guds stemme og føtter som går når Gud sier ”gå”. Ca 50, de fleste godt voksne, fikk med seg undervisningen denne kvelden.

Neste kveld møtte jeg en noe yngre forsamling. Da var jeg innom ”Lovsangsskolen” som Per Erik Olsen og Bjørn Aslaksen har i høst. Det var ca 40 deltakere som fi kk med seg undervisning om forsoning og lovprisning. Bjørn Aslaksen hadde pyntet seg i ny jakke, ”for det må jeg når jeg skal snakke om Jesu oppstandelse og hans fullbragte verk!” Han underviste også om at hver bok i Bibelen sier noe om Jesus. Det var lett stemning, med innlagt konkurransespørsmål hvor den heldige vinner fikk med seg en CDplate. Etter pausen sang Bjørn Aslaksen en av sine egne sanger: ”Jeg vet at min befrier lever”, før Per Erik & Co ledet oss i lovsang. Når det er lovsang kan vi ”koble oss på ” til Gud, tilbe Han og gi Han all ære. Det handler ikke om å prestere noe selv. Jeg spurte et par jenter om hvorfor de går på lovsangsskolen. De svarte at det er moro, og de antydet at de stort sett bor på bedehuset, så da var det jo naturlig å stikke innom denne kvelden også…

Etter to undervisningskvelder skjønner jeg at vi er utrolig heldige som har fått disse flotte menneskene til å komme på bedehuset og undervise denne høsten. Det er bra med søndagsmøtene, men man trenger liksom noe mer, og det får vi nå! Det jeg ikke skjønner helt, er hvorfor det var så stor aldersforskjell på de to gruppene jeg var innom, for det er ingen grunn til å la være å gå på Apostlenes gjerninger fordi man er ung, eller lovsangsskolen fordi man er gammel.