Gjengen bak «Refill» på tur

16. – 18. mars var mange av folkene som lager «Refill» på tur til Borteli.

Totalt var det 20-25 stk som fikk med seg denne flotte turen. Det ryktes om god mat, mye morro og godt vær. Noen av de tøffeste overnattet ute i lavo.

 

 

 

Lovsangssøndag 25.mars

Per Erik Olsen og Bjørn Aslaksen var sentrale aktører denne søndagen.

Bedehusvennen Bjørn Aslaksen sang bl.a. mange av sine egne sanger, og Per Erik Olsen var både pianist, bassist og møteleder! Bjørn Aslaksen er snart klar med ny plate, og han ønsker å ha releasekonsert på bedehuset i mai/juni. Kjempegøy! Barna – over 30 stykker – var som vanlig på Eldorado, og etter møtet koste alle seg med kaffe og kaker i kafè Beden.
 
Skrevet av Wenche R.

Juniorklang i Hægeland kirke

Søndag 25.mars var Juniorklang invitert til Hægeland kirke for å synge på gudstjenesten.

Koret var på sin lengste reise bort fra bedehuset siden Kathrine Mykland overtok som dirigent, så det var jo litt spennende! Selv om Juniorklang var litt redusert i antall, var det ikke noe å si på trøkket. Koret var framme og sang tre ganger, til stor applaus fra de frammøtte. I tillegg var det to dåpsbarn på gudstjenesten, og sokneprest Ivar Sandnes talte om fellesskapet. Han oppfordret også koret til å dra på flere ”langturer”!
Skrevet av Wenche R

Normisjon og Den norske Kirke

Undervisningsutvalget i Vennesla menighet hadde invitert Kurt Hjemdal, formann i Normisjons landsstyre, til menighetshuset tirsdag 20. mars for å holde et foredrag om temaet:
«Hvor går Normisjon i forhold til Den norske Kirke?»

Det er nå 7 år siden Indremisjonen og Santalmisjonen fusjonerte til Normisjon, og det ble da vedtatt et grunnlagsdokument som sa at organisasjonen skulle være ”En fri og selvstendig organisasjon innenfor Den norske kirke (DnK)”. Normisjon deler DnK sitt bekjennelsesgrunnlag, og selv om det gjennom historien har vært spenninger, har alltid Normisjon (Indremisjonen / Santalmisjonen) vært innenfor DnK.
 
I mange år har det vært vanlig å gå på gudstjeneste søndag formiddag og på bedehuset om kvelden. Slik er det ikke lenger, bl.a. på grunn av den berømts ”tidsklemma”. Man orker ikke begge deler, og det har kommet ønsker om å samle alt på ett sted; i forsamlingen / menigheten på bedehuset – i DnK, men med en annen ordning. Dette har vært en grasrotbevegelse, med de unge i spissen, som har blitt møtt med forståelse i Normisjon sentralt. Hjemdal presiserte at Normisjon ikke ber om unnskyldning for at de unge finner en annen vei. I en tid med rop om en folkekirke for alle undret han seg nok litt over hvorfor noen ønsker at Normisjon skal fjerne seg fra kirken.
 
Kurt Hjemdal viste til Augustana og Apg 2,42 hvor man kan lese at vekten ikke skal være på orden eller ordninger, men på evangeliets lære og sakramentenes forvaltninger. Spørsmål om tid, sted og form er ikke det viktigste. Det viktigste er å nå mennesker med evangeliet!
 
Som utflyttet danske, kom også Hjemdal med noen betraktninger fra hjemlandet. I Danmark har man hatt såkalte valgmenigheter i 150 år! Det var Grundtvig som fikk til en kirke som ikke var underlagt statlig styre i Danmark, men det var også Grundtvigianerne som gjorde motstand da indremisjonen i Danmark ville lage egne menigheter! I Norge har man nå – 200 år etter Hans N. Hauge – fått et oppbrudd om menighetstenkning. Og selvsagt skapes det spenninger når noe nytt vokser fram.
 
Bedehusforsamlingene og –menighetene er et positivt supplement, og de gir en utfoldelsesmulighet for nådegavene. Forsamlingen har medansvar, og flere er med og har oppgaver enn i en høymesse. Hvordan kan man få flere nådegaver i funksjon i høymessen? Bedehusforsamlingene har mulighet til å trekke inn flere mennesker til å ha oppgaver.
 
Hjemdal fortsatte med å si at i DnK har hyrdene (prestene) lang utdannelse, og det er svært vanskelig å få ansettelse uten de rette papirene. I bedehusforsamlingene har man frihet til å bestemme hvem som skal være hyrde og ledere. Bedhusforsamlingene synes også å være flinke til å gi nærhet og varme til mennesker, noe som ikke alltid er så lett under tradisjonelle kirkekaffer. Det er også slik at de unge ikke er komfortable med høymesseformen. Mangfold er verdifullt, og det gir mulighet til å velge hvor man vil gå.
 
Kurt Hjemdals andre hovedpunkt i foredraget var at utviklingen i DnK, med liberal teologi, er vanskelig for Normisjon. Foreldre må noen ganger sende barna til prester som ikke snakker om Jesus som eneste vei til frelse, er mot misjon eller liberale i forhold til homofilispørsmålet. For de konservative er det likevel ikke et alternativ å forlate kirken. Det er bedre å bli der for, om mulig, å kunne påvirke utviklingen og ha tro på en ny vekkelse. Hjemdal sa at det er dårlige kirkemedlemmer som forlater kirken i en krise. Ingen har patent eller enerett på kirken, men man trenger armslag til utvikling.
 
Til slutt presiserte Kurt Hjemdal at Normisjon har orden på forvaltningen av sakramentene og oppgir tall på nattverdsgjester og navn på dåpsbarn til den lokale kirken. Normisjon har ikke planer om å forlate DnK, men ønsker likevel frihet og selvstendighet til å drive arbeidet. Normisjon ønsker å stå nært til bibeltro prester og lekfolk.
 
 
Skrevet at Wenche R

Søndagsmøte 18. mars

Tema for kvelden var «Betingelsesløs kjærlighet».

Kristin Synøve holdt en god tale over temaet.

Hun tok tak i de tre greske ordene for kjærlighet:

  • Filio – kjærlighet til gode venner
  • Eros – erotikk
  • Agape – kjærlighet på tross av feil og mangler. Guds kjærlighet til oss.

Barna hadde selvfølgelig undervisning på Eldorado, og i tillegg lagde de med trolldeig som bildet under viser.

 

Møtet ble som alltid avsluttet i «Kafé Beden» hvor det vanket gratis kaffe/saft og kaker.

 

 

Foreldrekveld på Juniorklang

Juniorklang inviterte til foreldrekveld tirsdag 13. mars.

Koret skal ha giverprosjekt til Normisjons arbeid i Mali. Derfor var Geir Reinertsen invitert til å fortelle og vise bilder fra Mali. Meningen er at barna til hver øvelse kan ha med litt penger som de kan putte på ei bøsse. Det ble oppfordret til at barna kan ha oppgaver hjemme for å få penger som igjen kan gis til misjonen.

Barna synes pausen er viktig på korøvelsen, og denne dagen kunne både store og små kose seg med kjeks, frukt, saft og kaffe i «Kafe Beden».

Kvelden ble avsluttet med at de 25 frammøtte foreldrene fikk med seg en liten korøvelse.

Tusen takk til lederne i Juniorklang for den flotte jobben dere gjør!