Om oss

Norkirken Vennesla er en menighet med mange ulike mennesker og tilbud. Barn, unge og familier har en viktig plass i arbeidet vår, men vi ønsker også å ta vare på alle generasjoner.

Vi vil gjerne være en menighet som kjennetegnes av at vi tar livet og mennesker på alvor. Livet kan ta så mange retninger på godt og vondt. Dette tror vi det er viktig å snakke sant om. Og vi tror det er viktig at vi mennesker stiller opp for hverandre, og gir hverandre respekt og hjelp. Samtidig tror vi på Guds kraft som er mye sterkere enn vi kan forstå. Det radikale budskapet om Jesu kjærlighet til oss mennesker kan forandre liv, gi framtid og håp! Det er dette budskapet vi som menighet ønsker å formidle videre både i ord, fellesskap og gjerninger.

Av og til skjønner vi at vi er dårlige til å formidle det vi tror på og vil. Når mennesker ikke tør ta kontakt fordi de tror de må mene og tro noe spesielt. Eller tenker at de må leve på en spesiell måte for å være god nok. Da har vi bommet. Sannheten er at du er mer enn god nok! Og uansett hva du tenker om kristen tro, kristne og det vi holder på med, er du veldig velkommen til å ta kontakt!

Vår visjon

Vi ønsker å gjøre mennesker til bevisste etterfølgere av Jesus Kristus ved å gå med evangeliet til våre nærmiljø og til folkeslagene.