Ansatte

Vi har et pastorteam i Norkirken Vennesla. De leder det daglige arbeidet i menigheten.

Anne Honnemyr

Anne Honnemyr er ansatt i 60% stilling og er leder av pastorteamet og har hovedansvar for den daglige driften. Ellers har hun mye å gjøre med undervisning, strategi, samtaler og sjelesorg. Mobil: 99 39 24 04. Mail: anne.honnemyr (at) normisjonvennesla.no.

Per Erik Olsen

Per Erik Olsen er ansatt i 20% og har ansvar for musikken og lovsangstjenesten i menigheten. 
Mobil: 95 23 29 13. Mail: mail: peolsen (at) me.com.

Kristian Nesbu Vatne

Kristian Nesbu Vatne er ansatt i 70%. Han har ansvar for barne og familiearbeidet, tweensarbeidet Yngres og for planlegging av forkynnelsen. 
Mobil: 975 80 385. Mail: kristian (at) norkirkenvennesla.no. Kristian har pappaperm i 40 % skoleåret 2020-2021.

Ole Martin Jansen er ansatt i 60 % og skal jobbe med ungdomsarbeidet Refill og med  musikkarbeidet for tweens og ungdom. Mobil: ‭995 93 938 Mail: olemartin (at) norkirkenvennesla.no

Santiago Valdez jobber i 30% med Innvandrer Fokus. Mobil: 458 04 246. Mail: santivaldez (at) gmail.com.

Rizgard Khurshid er ansattt 25% i et vikariat skoleåret 2020/2021. Han skal i hovedsak vikariere for Kristian.