Menighetens misjonsstrategi

INNLEDNING

Det er mange gode grunner til menighet. Men hovedhensikten er å gi Jesus videre til nye generasjoner og folkeslag. For oss i lederskapet er det viktig å prøve å lytte til Guds stemme, bli med på det Han gjør. Lede i en retning, bruke ressurser slik at vi best mulig når mål.

Misjon er viktig. Guds hjerte banker ikke bare for oss nordmenn. Rett før Jesus reiste til himmelen gav han sine etterfølgere løfte om at de skulle få DHÅ kraft. Samtidig gav han dem et oppdrag: Ap.gj.1,8: «Men dere skal få kraft når Den hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.»

Vi synes denne modellen er god. Se for deg ringer i et vann. Kjernen er Jesu kropp, menigheten, så spres det utover. Vi skal gå i Den hellige Ånds kraft til nærområdet, Europa og verdens ende.

Konkret vil det si at vår misjonsstrategi ser sånn ut:

  • Nærområdene: Naboarbeid/Hjerteromuka, Hjerterom kaffe og te, innvandrer fokus
  • Europa: årlige teamturer
  • Unådde folkeslag: Senegal/Mali og Nord-India

UNÅDDE FOLKESLAG

Å drive misjon blant unådde folkeslag er krevende. Vi tror ikke at vi som menighet skal gjøre det alene, vi skal støtte oss til og samarbeide med andre.

Mali/Senegal: Vi har støttet Normisjons arbeid i Mali i mange år. Den politiske situasjonen i landet er usikker. Det har gjort at arbeidet er noe flyttet til Senegal. Hilde og Alf Halvorsen jobber fortsatt i området men pendler fra Norge. Noen flere misjonærer jobber i Bamako. I tillegg er det nå sendt ut to yngre familier som skal bygge opp arbeid i Senegal. Vi ønsker å støtte misjonærene, oppbygging av ny base, evangelisering og ledertrening av lokale i området. Støtten vår her skjer primært gjennom penger, forbønn og informasjon. Les mer på Normisjon sine nettsider.

Nord-India: I flere år støttet vi Kristin og Kjetil  som arbeidet som UiO-misjonærer i India, blant K-folket høyt oppe i Himalayafjellene. Men etter at de kom hjem, har støtten vært noe mer sporadisk. Vi ønsker nå å tydeliggjøre at også dette er et av våre misjonsprosjekt blant unådde folkeslag. Det har vært jobbet i over 20 år  i området, sådd og vannet, nå begynner ting å skje. De siste årene har flere lokale blitt kristne. Vår støtte her vil dreie seg mer mot diakonale prosjekt som dagsenter for barn, medisinsk camp der befolkningen får helse- tannlegehjelp og opplæring i helseforebyggende tiltak. Støtte via forbønn er også viktig. Til dette prosjektet ønsker vi også å sende kortidsteam om ikke så lenge.

EUROPA

Europa er et av de kontinent der kristendommen i dag står svakest. Det er også enklere og billigere å reise til Europa, enn til verdens ende.

Til Europa ønsker vi å sende team, hvert år. Hovedhensikten er å gi Jesus videre. I tillegg ser vi at når vi sender barn, unge og voksne på teamturer så skjer det noe med oss. Hjertene tennes for misjon, vi blir avhengige av Gud, sterke fellesskapsbånd knyttes. Dette får ringvirkninger også når man kommer hjem.

Normisjon har pr i dag ingen permanent base i Europa det kan passe å sende team til, men de heier på at vi samarbeidet med andre. Det er spesielt UiO som har flere baser i Europa.

Kristin og Kjetil Rosseland har ansvar for familieteamturer til Bulgaria – ta kontakt hvis du vil høre mer: ‭915 99 588. Kristian Nesbu Vatne har ansvar for ungdoms teamturer til Romania i samarbeid med Iveland. Ta kontakt med han hvis du vil vite mer: 97580385. Begge steder er det Ungdom i oppdrag som er samarbeidspartner.

NÆROMRÅDET

Tre prosjekter i nærområdet:

Naboarbeidet/Hjerteromuka. Vise godhet og nestekjærlighet. Forsøke å rive ned terskler og murer i overført (og praktisk) betydning for å skape tillit og respekt mennesker imellom. 10 års jubileum i 2016. Arbeidet består av praktisk handymannhjelp i hus eller hage og omsorgstjeneste på Vennesla omsorgssenter.

Hjerterom kaffe og te. Kafeen er en utadrette misjonal satsing. Vi bygger relasjoner, skaper en møteplass midt i sentrumshjertet, skaper hjerterom, ber om at godhet og Guds kraft skal berøre. Mye fint skjer, men vi har fortsatt et stort potensiale for utvikling.

Innvandrer fokus
Verden har kommet til dørstokken vår. Misjonsmarken er rett rundt oss.

Det ønsker vi å ta på alvor. Mange innvandrere i bygda har ikke hørt om Jesus, og selv om de vet at Norge er et kristens land, er det vanskelig for dem å forstå hva det innebærer. I Vennesla er det nå mange muslimske familier fra Somalia og Syria. Mange grupper av kristne fra Eritrea og Kongo. I tillegg finnes det mange arbeidsinnvandrere som har tilknytning til kristent tankesett. Vi ønsker å besøke de, bli venner for å skinne Jesus verdier iblant dem. Det diakonale er også viktig her. På sikt håper vi å begynne cellegrupper/huskirker for ulike etniske grupper hvor hver gruppe kan tolke og forstå hvem Jesus er på sin egen måte.

Vi har utfordret Santiago og Anne Lise Valdez om å ta utfordringen. Santiago er ansatt i 30%.  I første omgang som et prøveprosjekt på to år. Som ektepar og familie vil de være sammen om dette. Over lang tid har de begge kjent på et kall, og er helt klare for å gå i gang.

Stillingen vil bli finansiert ved at noen av pengene fra menighetens misjonsbudsjett øremerkes dette. Men i hovedsak er vi avhengige av at privatpersoner støtter med månedlige eller årlige beløp. Stillingens størrelse vil henge sammen med hvor mye penger vi får inn.

AVSLUTNING

Noen av dere synes kanskje dette høres veldig mye ut. 7 prosjekter!

På et vis er det det, og det er bra. For vi skal virkelig kjempe for å gi Jesus videre. Men samtidig, i alle disse prosjektene, har vi allerede mennesker iblant oss med brann og hjerte. Vi starter ikke på bunn. Vi tror vi har klart å identifisere noe Gud allerede gjør i blant oss, og vil gi fart på det.

Vi tenker ikke at alle i menigheten nødvendigvis skal brenne like mye for alle prosjekter. Men vi tror at ved å ha en god bredde, vil flere finne eierskap til sitt prosjekt. Dermed øker misjon.

Her er det fantastisk mange muligheter for at vi kan bli med på å se at nye mennesker møter Jesus. Vi kan se barn, unge og voksne bli disippelgjort og tent for misjon. Vi kan få lov til å investere tid, penger og bønner på det viktigste som finnes: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag.

 

HVORDAN KAN DU VÆRE MED?

  • Be!
  • Invester penger i prosjektene! Gi via misjonskontoen: 3100 10 34866 eller VIPPS: #54839. Merk med navn på prosjektet du ønsker å støtte (Senegal/Mali, India, Europa, Naboarbeid/Hjerteromuka, Hjerterom kaffe og te eller Gatepastor for innvandrere).
  • Bli med på teamtur! Ta kontakt med Kristian Nesbu Vatne.