Tro i hjemmet

Tro i hjemmet er å prøve å gi videre kristen tro i hjemmet. Tro i hjemmet er å bruke de mulighetene, rutinene og måltidene man har i hjemmet for å formidle tro på Jesus til de som er der.

Den gode nyheten er at tro på hjemmebane er noe alle kan gjøre: foreldre, besteforeldre, tanter, onkler, unge og gamle! Men det krever bevisste valg og prioriteringer, og på den måten kan vi gradvis få fokus på hvor viktig trosformidling i hjemmet er.

Å gi videre tro i hjemmet er ikke lett. Det er hardt arbeid. Det er slit. Det er skuffelser og tårer. Men det er også glede og takknemlighet. Gode samtaler og flotte opplevelser. Og du kan overraskes av Gud og mennesker.

Tro på hjemmebane krever også at vi tar vår egen tro på alvor. Barna tar etter oss i alt, også når det gjelder hvordan vi lever ut troen vår.  Vi må selv la oss fylle av Jesus og Den hellige ånd før vi kan gi det videre. Prioriter ditt trosliv! Barna ser hva som er viktig for deg på hvordan du prioriterer livet. Er Jesus og troen viktig, så må du vise det!

Hjemmet er viktig

Hvis vi tror at Jesus er veien sannheten og livet, og vi vil at neste generasjon også skal tro dette, så må vi formidle troen på Jesus videre i våre hjem. Hjemmet er den viktigste arenaen hvor tro blir gitt videre.

Det er ikke lett, men vi som menighet vil hjelpe til! Derfor arrangerer vi foreldrekvelder og derfor har vi laget en serie med tips til hva man kan gjøre og hvilke resurser som finnes til de ulike aldersgruppene. Dette er tilgjengelig på nett og på papir. Vi har delt opp resurssene etter alder. Se igjennom og prøv ut det som kan passe i ditt hjem og med de som er der.

Vi tror ikke alt vil lykkes for deg hvis du følger dette, men det kan kanskje være til hjelp og inspirasjon. Så er vi skapt forskjellige og må gjøre det som passer oss, vårt hjem og de som er der. Finn din stil på å gi videre tro i hjemmet!

Og husk: «…Gud gav vekst.» (1.Kor 3,6).

Vi kan plante og vanne troen til barna våre. Fortelle dem om Jesus, lese barnebibelen med dem, be med dem, gjøre masse kristeligøse ting, men det er bare Gud som kan gi vekst. Vi er redskaper – men det er han som skal gjøre jobben. Det er han som gir vekst.

Listene her er ikke utfyllende, så kom gjerne med tips som du syns funker!

Takk!

Mange i menigheten har bidratt med tips og innspill i utarbeidelsen av dette. Takk til Øyvind Askedal, Ingrid Marie Ruenes, Dagrun Caroline Strandberg, May Britt Viste, Kristin Rosseland, Helene Fjell Olsen, Lillian Wennerberg og Thorild Hodnemyr.

Inspirasjon og kilder