16 – 19 år

Hovedfokus

 • Utrustes til å leve som Jesu’ etterfølgere
 • Mobil tro som er bærekraftig
 • Lidenskap for andre (venner, naboer, misjon, tjenester)

Praktiske tips for hjemmet:

 • Del hva troen din betyr for deg (på en naturlig måte).
 • Sende sms med bibelvers eller legg bibelvers på puta.
 • Skriv på lapper, på tavler eller på sms at du er glad i dem og hvor glad Gud er i dem.
 • Prøv å ha et felles måltid i uka hvor man har en liten andakt (lese fra Bibelen eller en andaktsbok), ber for maten og spiser sammen.
 • Være tilgjengelig og hjemme så mye som mulig når ungdommen trenger deg – uansett tid på døgnet!
 • Se på deg selv som mer enn en tjener og sjåfør for dine barn. Se på deg selv som «biskop, prest og pastor»! Benytt kjøreturene til å sette på noe lovsang, salmer eller annet kristent innhold som betyr noe for deg. Benytt mulighetene i mellom alle organiseringen til å høre hvordan det egentlig går med dem.
 • Prøv å sette disse verdiene høyt: Gjestfrihet, åpent hjem, gavmildhet.
 • Støtte opp om engasjement i saker de «brenner» for.
 • Våg å stå for noe, også når andre rundt velger noe annet. Hva sier populærkulturen at jeg skal gjøre, og hva er Bibelens gode veiledning?
 • Sendt de på festival og konferanser! KRIK, Skjærgårds, Sarons dal, Impuls, eller Hillsong i London.
 • Send de på misjonstur med Refill!
 • Tips de om bibelskoler og DTS’er (Ungdom i Oppdrag).

Ressurser:

 • Tips dem om lovsangsmusikk! Sjekk ut Impuls, David Andre Østby,  Jesus Culture, Hillsong, osv. på Tidal eller Spotify. (Spør andre ungdom om tips.)
 • «157 bønner», Acta forlag. Bønnebok med ferdigskrevne bønner for alle anledninger.
 • «En helt overkommerlig disippel», Knut Tveitereid.
 • «Det meste som skjer er usynlig»,Trond Vorhaug, Lunde forlag.
 • «Hele verden hoppa», Jonathan Brant, Prokla media.
 • Bibelen på 100 minutter – lydbok, lest inn av Kåre Conradi. Ikke hele Bibelen, men et sammendrag av de store linjene. (Søk på Tidal eller Spotify.)
 • Bibelen på lydbok. Se bibel.no.
 • Snakk om tro, en nettside fra Damaris Norge.
 • www.guttogjente.no – en annerledes veiledningstjeneste om kropp, forhold, kjærlighet, sex og identitet.
 • www.itro.no – et nettmagasin fra NLM Ung.

Hva er tro i hjemmet?