Familier

Hovedfokus

 • Ingen er viktigere trosformidlere enn mor og far.
 • Foreldrene har hovedansvaret for den kristne oppdragelsen.
 • Menighetens oppgave er å hjelpe og støtte foreldrene i dette ansvaret.

Det er Gud som skal gjøre jobben – vi er redskaper. Og han har gitt oss god hjelp:

 • Bibelen – Guds levende ord, gir visdom og hjelp.
 • Jesus – møter oss med nåde og tilgivelse
 • Den hellige ånd – utruster oss og hjelper oss
 • Menigheten/fellesskapet og andre kristne som kan gi støtte og hjelp.

Praktiske tips til hjemmet

 • Bruk bordbønn/be/takk før måltidene.
 • Bibelvers/minnevers/bordkalender kan stå på kjøkkenbord og leses når en er sammen rundt måltider.
 • Familiegrupper der flere familier med barn i samme alder samles som en celle/-bibelgruppe.
 • Velsigne hverandre når vi f.eks. går ut døra om morgenen.
 • Ukentlig andaktsstund/samlingsstund.
 • Markere ulike høytider som pinse, advent, jul, påske og lignende.
 • Givertjeneste/ fadderbarn og lignende. Lage deres egen misjonsbøsse.
 • Åpne og rause hjem for naboer, andre familier, barnas venner og deres foreldre.
 • Gjøre noe godt for andre sammen som familie. «Hemmelig venn» slik at de du gjør godt mot ikke vet at det er dere som står bak godheten.
 • Tjene sammen som familie i menigheten.
 • Teamtur som familie til misjonsprosjekter.
 • Dra på familieleir sammen.
 • Les kapittelet «Å snakke samme språk» (s. 156) i Foreldreboka – vokse sammen. Snakk sammen om hvilke kjærlighetsspråk barna har. Eller hvis barna er store nok snakk med dem om hvilke kjærlighetsspråk de tror de har og hvilke språk de tror de andre i familien har. Det er også spørsmål til samtale i kapittelet.

Ressurser for hjemmet

 • Bok: Familieturen. Forslag på 26 turer tilpasset årstid, med forslag på tema, mat og bibelhistorie.
 • «Mannakorn»-krukke med bibelverskort – bibelkort.no
 • Tro i hjemmet –  evighetskalender fra Jarle Waldemar (5 år og oppover)
 • Tro i hjemmet – familieandaktsbok fra Jarle og Karina Waldemar
 • 365 aktiviteter for barn, bordkalender. En bibelfortelling og en aktivitet for hver dag i året. Proklamedia. (5-9 år)
 • Bibelleseplaner fra Bibelleseringen: Alfa Super med tips til tro i hjemmet aktiviteter hver uke. Bibelleseringen.no.

Bøker om det å være voksene som vil formidle tro i hjemmet

 • «Foreldreboka – Vokse sammen», Bibelleseringen.
 • «Etterlysning: Åndelige foreldre», Torbjørg Oline Nyli, Lunde Forlag.
 • «Er du glad i meg?», Ross Campbell.
 • «Glade og trygge barn – Kjærlighetens fem språk mellom barn, unge og voksne», Ross Campbell, Gary Chapman, Lunde forlag.
 • «Tro på hjemmebane» av Mark Holmen.
 • «Barnet i Familien», IKO.
 • «Tro i hjemmet», Jarle Waldemar (For dere med barn mellom 0-12 år).
 • «Foreldre som ber» av Karen Linamen.

Nettsider

 • iko.no – masse gode bøker, musikk og annet materiell til barn i alle aldre
 • Dåpsklubben TrippTrapp. Barna får 4 pakker i året med bøker og materielle tilpasset alder og kirkeåret. Bra tips til besteforeldre som dåpsgave!
 • NettSprell – Søndagsskoleforbundet sin side med spill og historier osv.
 • Superblink – barnas digitale medieklubb drevet av NLM, Norea og ImF.
 • Jarle Waldemar — materiell til trosopplæring
 • vivo.no – kristen bokhandel: spør om tips!
 • Snakk om tro – en nettside fra Damaris Norge. Rettet mot ungdom og voksne. Tips til filmer og bøker. Artikler om trosforsvar osv.
 • Familier og medier.
 • Barnevakten.no – Gode råd om barn og medier.
 • Søndagsrådet.no – en tjeneste hvor du kan få råd og dele dine erfaringer om barn, ungdom, oppvekst og kristen tro.

Filmer / serier

 • Veggietales. Amerikansk animasjonsserie med kristent innhold og norsk tale. Finnes på Netflix eller til salgs på www.hermon.no.
 • Prinsen av Egypt (7 år)
 • Pay It Forward (11 år)
 • The Bible, TV-serie i 10 episoder om hovedlinjene i Bibelen. (15 år)
 • Åpent Hus – kristent barne-tv på DVD. Fra Misjonsforbundet UNG.  (fra 4-5 år og oppover)

Hva er tro i hjemmet?