Barn og unge

Barn og unge er det viktigste vi har. De er fremtiden. Men de er også nåtiden. Så absolutt. De må satses på her og nå. De fortjener det beste og det vil vi gi dem!

Som menighet ønsker vi å jobbe sammen med hjemmene for at alle barn og unge blir kjent med Jesus og blir hans etterfølgere gjennom livet. For å oppnå dette har vi mange aktiviteter og tiltak. Noen er ukentlige møtesteder andre er spesielle tiltak som skjer en gang i semesteret.