Søndagsskolen

banner

Søndagsskolen er et tilbud til alle barn. Vi begynner med innsjekk kl 10.45. Deretter er vi med på gudstjensten i salen, før vi går ned i kjellerstua ca kl 11.20. I kjelleren synger vi sanger og har andakt. Det er eget gruppeopplegg for de i 4. klasse og oppover. Denne gruppen disponerer også gymsalen jevnlig, og avslutter ofte med aktiviteter der.

Barna under skolealder går i kafeen etter samlingen nede sammen med foreldrene sine. Her kan de leke, tegne eller gjøre forskjellige lage-aktiviteter som passer deres alder. 1.-3. kl har gruppeopplegg etter samling nede med forskjellige aktiviteter.

Alle er velkommen!

Lyst til å være med som leder?

Vi har store ambisjoner for Søndagsskolen videre og har lyst å ha med flere på laget. Vi trenger folk til å bidra med alt fra kafé, til å lede skoleklassegruppene, andakt på scene, eller være med de eldste barna i deres opplegg. Ta gjerne kontakt med oss om du lurer på mer om Søndagsskolearbeidet.

facebook-icon-25x25 Du finner oss også på Facebook.

Har du noen spørsmål? Ta kontakt med May Britt A. Viste (tlf: 952 34 805, e-post: arnfvi@online.no)

Neste søndagsskole samling: