Seniorarbeidet

Mandagsbønnemøte

Hver mandag kl 10 til 11 (ikke i ferie) møtes vi gangen inn til salen for å be og lese Bibelen. Alle er hjertelig velkommen til å være med!
Sted: Kafe Beden på bedehuset

Ettermiddagstreff

Hyggelige samlinger for alle som er over sin første ungdom.
Tidspunkt: kl.15.30 – 2 lørdager i semesteret.

Onsdagsturer

Vi som er hjemme på dagtid samles ca annen hver onsdag og drar på fotturer i omegn.
Kontakt: Peter Rosendahl, 97 18 31 74

Vennesla bedehus- og Normisjonsforening

Annenhver mandag samles en god gjeng med voksne damer i kjelleren på bedehuset.
Vi har kaffekos, sang og Guds ord. Velkommen til oss!
Tidspunkt: mandager i partallsuker kl.19.30
Kontakt: Bjørg Johansen, 95 21 95 61

Andakter på “Stua”

Siste torsdag i måneden, untatt om sommeren, arrangerer vi andakt på Venneslastua. Dette kjøres sammen med andre menigheter.

Alle er hjertelig velkommen til å være med på aktivitetene som drives!

Informasjon og kontaktpersoner

Det har over de siste årene blitt tyngre og vanskeligere å holde aktivitetsnivået oppe, derfor er det nå de siste årene blitt færre aktiviteter som går i regi av Seniorene. Det er derfor sterkt ønskelig med nye inn i dette arbeidet som er så viktig for mange mennesker. Noe av det viktigste med dette arbeidet er nok at mange eldre får muligheten til å høre budskapet om Jesus. Still opp og meld deg til tjeneste hvis dette er noe du kunne tenkt deg å være med på. Vi ønsker jo at flest mulig skal få treffe Jesus.

Ønsker du å vite mer om seniorarbeidet kan du kontakte Kristian Nesbu Vatne, 97580385.

Neste senior-arrangementer: