Søndagsgudstjeneste

Velkommen til våre søndagsmøter

Søndagsgudstjenestene våre er i hovedsalen søndager kl. 11:00. Her samles hele familien – fra babyer til besteforeldre. Ca. en gang i måneden har vi nattverdsfeiring. En søndag i måneden er det familiegudstjeneste.

Alle samles i salen fra kl 11. Så går barna og ledere til Søndagsskolen før info og tale. På søndagsskolen er det først en samling for alle med sang, bønn, kollekt og andakt. Så er det aldersinndelte grupper. De under skolealder, 1.-3. kl og 4. kl og oppover. Her skjer litt undring over dagens bibelfortelling, oppdrag og lek. Turer og lek i hallen blir også lagt inn. Vi ønsker å lære barna om Jesus og hjelpe dem til å vokse i troen på han. Og vi ønsker at de skal oppleve å bli sett, kjenne seg trygge og glade.

De samme ønskene har vi for de voksne! Vi vil at gudstjenestene skal gi inspirasjon og hjelp til livets mange sider. Derfor er de preget av tilbedelse, bønn, forkynnelse, kollekt og mye annet.

KAFÉ BEDEN er åpen etter gustjenesten hver søndag. Små og store treffes her for å kjase, ta en gratis kaffe og få litt enkel servering.

Velkommen til gudstjeneste i Norkirken Vennesla!

Neste søndagsgudstjeneste:

feb
2
søn
Gudstjeneste m/nattverd
feb 2@11:00-12:30

Tema: En far som tilgir – og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.
Tekst: Matt 18,21-35
Taler: Sigrun Bjellås
Søndagsskole og Kafe Beden.

feb
9
søn
Gudstjeneste
feb 9@11:00-12:30

Tema: En Far som gir retning
Tekst: Markus, 1,1-20
Taler: Kristin Synnøve Ruenes
Søndagsskole og Kafe Beden

feb
16
søn
Gudstjeneste
feb 16@11:00-12:30

Tema: En far med makt – «For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen.»
Tekst: Daniel 3,1-18
Taler: Anne Lise Valdez
Søndagsskole og Kafe Beden.

feb
23
søn
Gudstjeneste
feb 23@11:00-12:30

Avslutningsgudstjeneste av «Sammen i bønn».
Samtale-tale om bønn ledet av Anne Honnemyr.
Søndagsskole og Kafe Beden.