Søndagsgudstjeneste

Velkommen til våre søndagsmøter

Søndagsgudstjenestene våre er i hovedsalen søndager kl. 11:00. Her samles hele familien – fra babyer til besteforeldre. Ca. en gang i måneden har vi nattverdsfeiring. En søndag i måneden er det familiegudstjeneste.

Alle samles i salen fra kl 11. Så går barna og ledere til Søndagsskolen før info og tale. På søndagsskolen er det først en samling for alle med sang, bønn, kollekt og andakt. Så er det aldersinndelte grupper. De under skolealder, 1.-3. kl og 4. kl og oppover. Her skjer litt undring over dagens bibelfortelling, oppdrag og lek. Turer og lek i hallen blir også lagt inn. Vi ønsker å lære barna om Jesus og hjelpe dem til å vokse i troen på han. Og vi ønsker at de skal oppleve å bli sett, kjenne seg trygge og glade.

De samme ønskene har vi for de voksne! Vi vil at gudstjenestene skal gi inspirasjon og hjelp til livets mange sider. Derfor er de preget av tilbedelse, bønn, forkynnelse, kollekt og mye annet.

KAFÉ BEDEN er åpen etter gustjenesten hver søndag. Små og store treffes her for å kjase, ta en gratis kaffe og få litt enkel servering.

Velkommen til gudstjeneste i Norkirken Vennesla!

Neste søndagsgudstjeneste:

feb
24
søn
Gudstjeneste
feb 24@11:00-12:30

Tema: Jesus og barna
Taler: Kristian Nesbu Vatne
Søndagsskole og Kafe Beden

mar
3
søn
Gudstjeneste m/nattverd
mar 3@11:00-12:30

Tema: Jesus tilgir
Taler: Anne Honnemyr
Søndagsskole og Kafe Beden

mar
10
søn
Gudstjeneste
mar 10@11:00-12:30

Tema: Jesus forkynner – Saligprisningene
Taler: Svein Haugland
Søndagsskole og Kafe Beden

mar
17
søn
Gudstjeneste
mar 17@11:00-12:30

Tema: Jesus forkynner – Søk først Guds Rike
Taler: Kristian Nesbu Vatne
Søndagsskole og Kafe Beden

mar
24
søn
Gudstjeneste
mar 24@11:00-12:30

Tema: Jesus lærer disiplene å be
Taler: Anne Lise Valdez
Søndagsskole og Kafe Beden

apr
7
søn
Gudstjeneste m/nattverd
apr 7@11:00-12:30

Tema: Jesus forkynner – Huset bygd på fjell
Søndagsskolen og Kafe Beden

apr
14
søn
Palmesøndagslunch
apr 14@11:00-12:00

Palmesøndagslunch med påskevandring og gode ord.
Alle tar med litt mat til lunchbordet.
Påmelding til Kristian Nesbu Vatne: 97580385

apr
22
man
Påskegudstjeneste
apr 22@11:00-12:30

Tema: Jesus møter kvinnene ved graven
Taler: Kristian Nesbu Vatne
Søndagsskolen og Kafe Beden

apr
28
søn
Gudstjeneste
apr 28@11:00-12:30

Tema: Jesus møter Thomas
Søndagsskolen og Kafe Beden

mai
5
søn
Gudstjeneste m/nattverd
mai 5@11:00-12:30

Tema: Jesus møter Sakkeus
Taler: Arne Inge Vålandsmyr
Søndagsskole og Kafe Beden.