Søndagsgudstjeneste

Velkommen til våre søndagsmøter

Søndagsgudstjenestene våre er i hovedsalen søndager kl. 11:00. Her samles hele familien – fra babyer til besteforeldre. Ca. en gang i måneden har vi nattverdsfeiring. En søndag i måneden er det familiegudstjeneste.

Alle samles i salen fra kl 11. Så går barna og ledere til Søndagsskolen før info og tale. På søndagsskolen er det først en samling for alle med sang, bønn, kollekt og andakt. Så er det aldersinndelte grupper. De under skolealder, 1.-3. kl og 4. kl og oppover. Her skjer litt undring over dagens bibelfortelling, oppdrag og lek. Turer og lek i hallen blir også lagt inn. Vi ønsker å lære barna om Jesus og hjelpe dem til å vokse i troen på han. Og vi ønsker at de skal oppleve å bli sett, kjenne seg trygge og glade.

De samme ønskene har vi for de voksne! Vi vil at gudstjenestene skal gi inspirasjon og hjelp til livets mange sider. Derfor er de preget av tilbedelse, bønn, forkynnelse, kollekt og mye annet.

KAFÉ BEDEN er åpen etter gustjenesten hver søndag. Små og store treffes her for å kjase, ta en gratis kaffe og få litt enkel servering.

Velkommen til gudstjeneste i Norkirken Vennesla!

Neste søndagsgudstjeneste:

aug
26
søn
Gudstjeneste med konfirmantpresentajon
aug 26@11:00-12:30

Tema: Syndefallet: Hva var det som kunne vært?
Taler: Kristian Nesbu Vatne
Søndagsskole og Kafge Beden

sep
9
søn
Gudstjeneste med dåp
sep 9@11:00-12:30

Tema: Babels tårn: Å ville bli som Gud på feil måte
Taler: Svein Haugland
Søndagsskole og Kafe Beden

sep
16
søn
Gudstjeneste m/nattverd
sep 16@11:00-12:30

Tema: Abraham og Isak: Å bli satt på prøve
Søndagsskole og Kafe Beden

sep
23
søn
Gudstjeneste m/dåp
sep 23@11:00-12:30

Tema: Jakobs drøm: Når himmelen åpnes for en svindler
Taler: Sigrun Bjellås
Søndagsskole og Kafe Beden

sep
30
søn
Gudstjeneste m/dåp
sep 30@11:00-12:30

Tema: Josef: Lang vei til forsoning
Taler: Guro Rebekka Birkeli
Søndagsskole og Kafe Beden