Søndagsgudstjeneste

Velkommen til våre søndagsmøter

Søndagsgudstjenestene våre er i hovedsalen søndager kl. 11:00. Her samles hele familien – fra babyer til besteforeldre. Ca. en gang i måneden har vi nattverdsfeiring. En søndag i måneden er det familiegudstjeneste.

Alle samles i salen fra kl 11. Så går barna og ledere til Søndagsskolen før info og tale. På søndagsskolen er det først en samling for alle med sang, bønn, kollekt og andakt. Så er det aldersinndelte grupper. De under skolealder, 1.-3. kl og 4. kl og oppover. Her skjer litt undring over dagens bibelfortelling, oppdrag og lek. Turer og lek i hallen blir også lagt inn. Vi ønsker å lære barna om Jesus og hjelpe dem til å vokse i troen på han. Og vi ønsker at de skal oppleve å bli sett, kjenne seg trygge og glade.

De samme ønskene har vi for de voksne! Vi vil at gudstjenestene skal gi inspirasjon og hjelp til livets mange sider. Derfor er de preget av tilbedelse, bønn, forkynnelse, kollekt og mye annet.

KAFÉ BEDEN er åpen etter gustjenesten hver søndag. Små og store treffes her for å kjase, ta en gratis kaffe og få litt enkel servering.

Velkommen til gudstjeneste i Norkirken Vennesla!

Neste søndagsgudstjeneste:

aug
2
ons
Sommermøter 2017
aug 2@19:30-21:00

14.juni   Vennesla Frikirke

21.juni   Norkirken Vennesla

              Tale av John Løvdal.

Sang av Svanhild og Simon Ånonsen

28.juni   Vikeland bedehus

05.juli    Vennesla Frikirke

12.juli    Norkirken Vennesla

              Tale av Vidar Bryne

Sang av Eli Tveit

19.juli    Vikeland bedehus

26.juli    Vennesla Frikirke

02.aug   Norkirken Vennesla

              Tale av Asbjørn Voreland

Sang av Leif Erik Hagen

09.aug   Vikeland bedehus

aug
9
ons
Sommermøter 2017
aug 9@19:30-21:00

14.juni   Vennesla Frikirke

21.juni   Norkirken Vennesla

              Tale av John Løvdal.

Sang av Svanhild og Simon Ånonsen

28.juni   Vikeland bedehus

05.juli    Vennesla Frikirke

12.juli    Norkirken Vennesla

              Tale av Vidar Bryne

Sang av Eli Tveit

19.juli    Vikeland bedehus

26.juli    Vennesla Frikirke

02.aug   Norkirken Vennesla

              Tale av Asbjørn Voreland

Sang av Leif Erik Hagen

09.aug   Vikeland bedehus

aug
20
søn
Oppstartsgudstjeneste
aug 20@11:00-12:00

Tema: Til alle tider
Taler: Anne Honnemyr
Søndagsskole. Kafe Beden.

aug
27
søn
Gudstjeneste m/presentasjon av årets konfirmanter
aug 27@11:00-12:30

Tema: «La ingen forakte deg fordi du er ung»
Taler: Kristian Nesbu Vatne
Søndagsskole. Kafe Beden