Søndagsgudstjeneste

Velkommen til våre søndagsmøter

Søndagsgudstjenestene våre er i hovedsalen søndager kl. 11:00. Her samles hele familien – fra babyer til besteforeldre. Ca. en gang i måneden har vi nattverdsfeiring. En søndag i måneden er det familiegudstjeneste.

Alle samles i salen fra kl 11. Så går barna og ledere til Søndagsskolen før info og tale. På søndagsskolen er det først en samling for alle med sang, bønn, kollekt og andakt. Så er det aldersinndelte grupper. De under skolealder, 1.-3. kl og 4. kl og oppover. Her skjer litt undring over dagens bibelfortelling, oppdrag og lek. Turer og lek i hallen blir også lagt inn. Vi ønsker å lære barna om Jesus og hjelpe dem til å vokse i troen på han. Og vi ønsker at de skal oppleve å bli sett, kjenne seg trygge og glade.

De samme ønskene har vi for de voksne! Vi vil at gudstjenestene skal gi inspirasjon og hjelp til livets mange sider. Derfor er de preget av tilbedelse, bønn, forkynnelse, kollekt og mye annet.

KAFÉ BEDEN er åpen etter gustjenesten hver søndag. Små og store treffes her for å kjase, ta en gratis kaffe og få litt enkel servering.

Velkommen til gudstjeneste i Norkirken Vennesla!

Neste søndagsgudstjeneste:

okt
21
søn
Gudstjeneste
okt 21@11:00-12:30

Tema: Fra fangenskap til frihet: Den første påske
Taler: Svein Granerud
Søndagsskole og Kafe Beden

okt
28
søn
Gudstjeneste
okt 28@11:00-12:30

Tema: Sivsjøunderet: Veien opp er aldri stengt
Taler: Santiago Valdez
Søndagsskole og Kafe Beden

nov
4
søn
Gudstjeneste m/nattverd
nov 4@11:00-12:30

Tema: De ti bud: Gode relasjoner trenger gode regler
Taler: Arne Inge Vålandsmyr
Kafe Beden og Søndagsskole

nov
11
søn
Gudstjeneste
nov 11@11:00-12:30

Tema: Kobberslangen: Et blikk var nok
Taler: Kristin Synnøve Ruenes
Søndagsskole og Kafe Beden