Søndagsgudstjeneste

Velkommen til våre søndagsmøter

Søndagsgudstjenestene våre er i hovedsalen søndager kl. 11:00. Her samles hele familien – fra babyer til besteforeldre. Ca. en gang i måneden har vi nattverdsfeiring. En søndag i måneden er det familiegudstjeneste.

Alle samles i salen fra kl 11. Så går barna og ledere til Søndagsskolen før info og tale. På søndagsskolen er det først en samling for alle med sang, bønn, kollekt og andakt. Så er det aldersinndelte grupper. De under skolealder, 1.-3. kl og 4. kl og oppover. Her skjer litt undring over dagens bibelfortelling, oppdrag og lek. Turer og lek i hallen blir også lagt inn. Vi ønsker å lære barna om Jesus og hjelpe dem til å vokse i troen på han. Og vi ønsker at de skal oppleve å bli sett, kjenne seg trygge og glade.

De samme ønskene har vi for de voksne! Vi vil at gudstjenestene skal gi inspirasjon og hjelp til livets mange sider. Derfor er de preget av tilbedelse, bønn, forkynnelse, kollekt og mye annet.

KAFÉ BEDEN er åpen etter gustjenesten hver søndag. Små og store treffes her for å kjase, ta en gratis kaffe og få litt enkel servering.

Velkommen til gudstjeneste i Norkirken Vennesla!

Neste søndagsgudstjeneste:

des
16
søn
Gudstjeneste for hele familien
des 16@11:00-12:30

Tema: Jesus i familien
Samtale-tale med Anne Honnemyr og flere.
Barna har julespill for alle og så blir det juleverksted.
Kafe Beden.

des
24
man
Julaftengudstjeneste 1
des 24@14:00-15:00

Julaftengudstjeneste med familiepreg.
Juniorklang synnger.

Julaftengudstjeneste 2
des 24@15:30-16:30

Julaftengudstjeneste nr 2.
Taler: Kjetil Viland
Julebandet.

jan
6
søn
Gudstjeneste m/nattverd
jan 6@11:00-12:30

Tema: Jesus som 12-åring – Å søke Herren
Taler: Kristian Nesbu Vatne
Søndagsskolen og Kafe Beden