Søndagsgudstjeneste

Velkommen til våre søndagsmøter

Søndagsgudstjenestene våre er i hovedsalen søndager kl. 11:00. Her samles hele familien – fra babyer til besteforeldre. Ca. en gang i måneden har vi nattverdsfeiring. En søndag i måneden er det familiegudstjeneste.

Alle samles i salen fra kl 11. Så går barna og ledere til Søndagsskolen før info og tale. På søndagsskolen er det først en samling for alle med sang, bønn, kollekt og andakt. Så er det aldersinndelte grupper. De under skolealder, 1.-3. kl og 4. kl og oppover. Her skjer litt undring over dagens bibelfortelling, oppdrag og lek. Turer og lek i hallen blir også lagt inn. Vi ønsker å lære barna om Jesus og hjelpe dem til å vokse i troen på han. Og vi ønsker at de skal oppleve å bli sett, kjenne seg trygge og glade.

De samme ønskene har vi for de voksne! Vi vil at gudstjenestene skal gi inspirasjon og hjelp til livets mange sider. Derfor er de preget av tilbedelse, bønn, forkynnelse, kollekt og mye annet.

KAFÉ BEDEN er åpen etter gustjenesten hver søndag. Små og store treffes her for å kjase, ta en gratis kaffe og få litt enkel servering.

Velkommen til gudstjeneste i Norkirken Vennesla!

Neste søndagsgudstjeneste:

okt
27
søn
Gudstjeneste
okt 27@11:00-12:30

Tema: 8. Fri som fisken i vannet
Tekster: 1. Kor 8-10 og Gal 5-6
Tale: Arne Inge Vålandsmyr
Søndgasskole og Kafe Beden

nov
3
søn
Gudstjeneste m/nattverd
nov 3@11:00-12:30

Tema: 9. Gleden
Tekst: Filipperbrevet 4,1-9
Tale: Sigrun Bjellås
Søndgagsskolen: Jente og guttegrupper. Aktiviteter og masse gøy:)

nov
10
søn
Gudstjeneste
nov 10@11:00-12:30

Tema: 10. En større familie
Tekst: Efeserbrevet, 1. Og 2. Tim
Tale: Svein Haugland
Søndagsskole

nov
17
søn
Gudstjeneste
nov 17@11:00-12:30

Tema: 11. Brev med bismak
Tekst: Åp 2-3
Tale: Kristian Nesbu Vatne
Kafe Beden

nov
24
søn
Gudstjeneste
nov 24@11:00-12:30

Tema: 12. En trygg og skremmende trone
Tekst: Åp 4,1 – 5,19
Tale: Jenny Aasen

des
1
søn
Vi synger julen inn
des 1@11:00-12:30

Barn og unge i Norkirken Vennesla hjelper oss med fokus på Frelseren som ble født i en stall!

des
8
søn
Gudstjeneste m/nattverd
des 8@11:00-12:30

Tema: 13. Vi skal ikke til himmelen
Tekst: Åp 21-22
Tale: Øyvind Askedal
Kafe Beden

des
15
søn
Gudstjeneste
des 15@11:00-12:30

Tema: Marias lovsang
Tekst: Lukas 1,46-55
Tale: Guro Birkeli
Søndgasskole med Juleverksted
Hjerterom kaffe og te er søndagsåpen.

jan
5
søn
Gudstjeneste m/nattverd
jan 5@11:00-12:30