Undervisning

Vi har tilbud om ulike kurs og undervisninger til ulike tider. Aktuelle nå:

Alpha kurs

Dette er et innføringskurs i den kristne tro med fokus på aktuelle spørsmål. Arrangeres hver høst. Informasjon/påmelding: Tone Fidjeland 99 08 07 88.

Timen er din

En god gammeldags bibeltime. En times undervisning om aktuelle bibelske temaer. Ca. 1-2 ganger hvert semester.

7 kvelder om å være 2

Samlivskurs for par i alle aldre. Arrangeres som regel fra oktober til mars hvert år.

Ta vare på deg selv og andre

Kurs i livsmestring. Sist holdt våren 2013. Ta kontakt for å vite neste gang det arrangeres.

Vokse sammen – Foreldreskolen.

Et kurs for foreldre og hvordan de kan sette fokus på tro i hjemmet. Neste kurs: våren 2014.

Lederskap og tillitsmakt

Kurs om det å være leder og ha tillitsmakt. Neste kurs: våren 2014.