Kveldsmøte

Kveldsmøtene er et arrangement der målgruppen er voksne. Vi tror det er et viktig supplement til alt annet som skjer på bedehuset.

Kveldsmøte har vi 6-7 ganger i året. Møtene starter kl 19.00 og varer til ca kl 20.30.

Har du noen spørsmål? Ta kontakt med Gunnar A. Fidjeland (tlf: 918 94 514, e-post: gfi@losmail.no)

Neste Kveldsmøte: